M1 w szczecińskich lasach dla nietoperzy

W lasach szczecińskiego Nadleśnictwa Kłodawa rozwieszono szczelinowe schrony dla nietoperzy.
22.05.2020 | Jolanta Sojka, rzecznik prasowy RDLP w Szczecinie

W lasach szczecińskiego Nadleśnictwa Kłodawa rozwieszono szczelinowe schrony dla nietoperzy.

Drewniany schron ma kształt wydłużonych klinów imitujących pęknięcia w pniu drzewa. Przestrzeń pod daszkiem zapewnia bezpieczne schronienie, stanowi idealne miejsce dla kolonii rozrodczych, jak również hibernacji zimowej. Pionowa, otwarta od dołu konstrukcja nie wymusza czyszczenia, a także ułatwia kontrolę zasiedlenia. Tę będzie można wykonać oświetlając latarką od dołu wnętrze budki.

Lokatorem specjalnie skonstruowanych budek szczelinowych ma być mopek zachodni (Barbastella barbastellus). Jest on związany z lasami. Głównym pożywieniem dla niego są nocne motyle, lokalizowane za pomocą ultradźwięków. Mopek żyje najczęściej w szczelinach pni drzew, pod odstającą korą, jak również w sztucznych kryjówkach. Szczelinowe schrony, które zostały wywieszone na terenie Nadleśnictwa Kłodawa będą stanowiły uzupełnienie leśnej oferty mieszkaniowej dla mopka.

W Nadleśnictwie Kłodawa wywieszono 100 schronów, w dwóch leśnictwach – w każdym po pięć w dziesięciu grupach, oddalonych od siebie ok. 500 metrów, na wysokości 4 metrów od ziemi.

Kłodawscy leśnicy wierzą, iż zwiększenie liczby schronień dla tego nietoperza w przyszłości skutecznie wpłynie na ograniczenie ewentualnych masowych gradacji szkodliwych owadów, szczególnie w drzewostanach liściastych.  

Patronat merytoryczny nad mopkowym projektem sprawuje Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Uniwersytet Wrocławski.  

Schrony dla nietoperzy są wieszane nie tylko w szczecińskim nadleśnictwie.  Podobna inicjatywa była realizowana m.in. w 14 toruńskich nadleśnictwach. W ramach programu prowadzono adaptację, części studzienek inspekcyjnych nieużywanego rurociągu, dla zimujących nietoperzy. Ponadto wykonano i zamontowano budki drewniane i trocinobetonowe dla nietoperzy.

nietoperze.jpeg