RDLP w Łodzi stworzyła „cenny” spis

Łódzka dyrekcja Lasów Państwowych oceniła walory przyrodnicze podległych jej nadleśnictw. To przedsmak wielkiej inwentaryzacji lasów w Polsce.
09.08.2016 | Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy RDLP w Łodzi

Łódzka dyrekcja Lasów Państwowych oceniła walory przyrodnicze podległych jej nadleśnictw. To przedsmak wielkiej inwentaryzacji lasów w Polsce.

Tamtejsza dyrekcja Lasów Państwowych opracowała zestawienie różnorodności i złożoności przyrodniczej 19 jednostek. Pod względem bogactwa przyrodniczego najwyżej uplasowały się nadleśnictwa: Przedbórz, Wieluń i Piotrków, najniżej Kutno, Kolumna i Radziwiłłów.

Inwentaryzacja lasów w Polsce zostanie przeprowadzona na podstawie Zarządzenia nr 2 dyrektora generalnego LP.

Ranking wykonano w oparciu o liczbę cennych obiektów przyrodniczych na obszarach chronionego krajobrazu, użytkach ekologicznych, siedliskach przyrodniczych, obszarach ochrony na terenie nadleśnictw (rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i ochrony strefowej ptaków).
Klasyfikacja posłuży do doboru właściwych ekspertów do oceny walorów przyrodniczych znajdujących się na terenie łódzkiej dyrekcji, czyli występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów, zwłaszcza tych pełniących funkcje wskaźników różnorodności biologicznej lasów.

To nie jedyne prace podsumowujące zasobność lasów podlegających łódzkiej dyrekcji. Jak wynika z niedawno przeprowadzonej inwentaryzacji w tamtejszych lasach bytuje 700 sztuk łosi, 1 250 danieli, ponad sześć tys. jeleni, ponad 10 tys. dzików i ok. 60 tys. saren.

Wszystkie gatunki wykazują znaczący wzrost populacji. Zwłaszcza  populacja łosia rozwija się dynamicznie, zwierzęta są w doskonałej kondycji i mają liczne potomstwo. Dobry stan zwierząt, jak dodają leśnicy, potwierdzają również zdjęcia z montowanych w lesie fotopułapek. Dzięki fotopułapkom udało się również potwierdzić obecność wilków, które odwiedzają lasy podlegające łódzkiej dyrekcji LP.

Podczas ewidencji zaobserwowano także jelenie na terenie małych i rozdrobnionych kompleksów leśnych (zwierzęta te preferują duże kompleksy leśne). Świadczy to o sporej presji wewnątrzpopulacyjnej i zajmowaniu przez nie nowych terenów w poszukiwaniu pokarmu.

Jednak wysoka liczebność zwierzyny to równocześnie duże szkody wyrządzane w uprawach polnych i leśnych. - Tak duża liczba zwierząt, w znacznym stopniu zagraża młodemu pokoleniu drzew – mówią leśnicy.
Dlatego każdego roku na zabezpieczenie przed zwierzyną są przeznaczane znaczne kwoty. W tym roku RDLP w Łodzi wyda 4,6 mln zł na chemiczną i mechaniczną ochronę młodych sadzonek przed zwierzętami, a ogrodzonych zostanie 465 ha upraw leśnych.