List intencyjny ws. Puszczy Białowieskiej

23 lipca w Nadleśnictwie Hajnówka, pod patronatem ministra środowiska Macieja Grabowskiego, podpisano list intencyjny dotyczący Programu Zintegrowanego Puszcza Białowieska – Leśne dziedzictwo Europy.
28.06.2016 | Jarosław Krawczyk, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku

23 lipca w Nadleśnictwie Hajnówka, pod patronatem ministra środowiska Macieja Grabowskiego, podpisano list intencyjny dotyczący Programu Zintegrowanego Puszcza Białowieska – Leśne dziedzictwo Europy.

Sygnatariusze tego listu zwrócili uwagę na ścisły związek przyrody z historią oraz kulturą regionu Puszczy Białowieskiej i jej otoczenia, wyrażając wolę współpracy i współdziałania na rzecz realizacji Programu. List intencyjny został podpisany przez wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dyrektora generalnego Lasów Państwowych, dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego, marszałka województwa podlaskiego, starostę hajnowskiego, wójta gminy Białowieża, wójta gminy Hajnówka, burmistrza miasta Hajnówka, wójta gminy Narewka oraz wójta gminy Dubicze Cerkiewne.

Zintegrowany Program Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy zapewni stworzenie w latach 2015-2022 na obszarze Puszczy Białowieskiej zintegrowanej oferty turystycznej, rekreacyjnej i edukacyjnej, przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych Puszczy.

Jednym z celów Programu jest wypracowanie i wdrożenie na przykładzie Puszczy Białowieskiej, modelu zarządzania terenami cennymi przyrodniczo, uwzględniającego aktywne udostępniania lasów na terenach administrowanych przez Lasy Państwowe.  

W ramach Programu Puszcza Białowieska – Leśne Dziedzictwo Europy, różne jednostki Lasów Państwowych zrealizują około 30 projektów szczegółowych. Najważniejszym źródłem finansowania będą środki zewnętrzne, w tym środki z Unii Europejskiej - w sumie około 100 mln PLN. Środki Lasów Państwowych zostaną przeznaczone na wykonanie działań priorytetowych, przygotowanie i współfinansowanie projektów planowanych do realizacji ze środków zewnętrznych. Zapotrzebowanie na te środki, w perspektywie lat 2015-2020, planuje się na kolejne ponad 100 mln PLN.  

Do dziś w Programie Lasy Państwowe zrealizowały następujące projekty: budowa parkingu leśnego przy Rezerwacie Pokazowym Żubrów, budowa wiaty edukacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” w Nadleśnictwie Białowieża, modernizacja obiektu turystycznego „Pod Dębami” w Świnorojach, przebudowa placu postojowego w Nadleśnictwie Browsk, modernizacja torowiska kolejki leśnej wąskotorowej będącej w zarządzie nadleśnictwa, budowa parkingu wg standardów aktywnego udostępniania lasów w Nadleśnictwie Hajnówka.