Leśnicy w e-świętokrzyskim

Leśnicy z RDLP w Radomiu włączyli się w projekt e-świętokrzyskie. Podpisano porozumienie dotyczące przystąpienia leśników do Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
28.07.2017 | Edyta Nowicka, rzecznik prasowy RDLP w Radomiu

Leśnicy z RDLP w Radomiu włączyli się w projekt e-świętokrzyskie. Podpisano porozumienie dotyczące przystąpienia leśników do Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.

Porozumienie dotyczy współdziałania w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Dane z 17 nadleśnictw radomskiej dyrekcji LP położonych w województwie świętokrzyskim oraz jednostek Straży Pożarnej zasilą system, który powstał w ramach Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Dotychczasowi partnerzy projektu to województwo, 13 powiatów i 102 gmin. System umożliwia użytkownikom zbieranie, przetwarzanie, przygotowywanie oraz udostępnianie różnorodnych informacji z uwzględnieniem lokalizacji przestrzennej obiektów.

Porozumienie zostało podpisane 4 kwietnia w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach. Adam Jarubas, marszałek województwa zauważył, że korzystając z jednego narzędzia można będzie pozyskać dane zebrane z kilku instytucji. Dzięki włączeniu się w projekt LP i PSP będzie możliwe uzyskanie dostępu do zasobu danych, intersujących zarówno z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa, jak i uzyskania informacji o najciekawszych miejscach w świętokrzyskich lasach np. dla turysty.

Dyrektor RDLP w Radomiu Andrzej Matysiak w trakcie wystąpienia podkreślił, że porozumienie zapewni szybką i skuteczną reakcję na zagrożenia (pożary, huraganowe wiatry).Ważne będzie także udostępnienie informacji o infrastrukturze turystycznej i edukacyjnej. Dzięki współpracy połączone zostaną działania różnych podmiotów związanych z nowymi technologiami.

Co ważne, jak podkreślił Marek Gołuch z Urzędu Marszałkowskiego, zostanie ograniczone gromadzenie tych samych informacji przez różne podmioty oraz ułatwiony dostępu do zbiorów. Geoportal SIPWŚ został zaprojektowany tak, aby umożliwić prosty i intuicyjny dostęp do bazy z jednego miejsca – poprzez stronę sip.e-swietokrzyskie.pl

W SIPWŚ znajdą się miedzy innymi informacje dotyczące podziału administracyjnego lasów, dane kontaktowe pracowników LP, opis drzewostanu, jak również charakterystyka infrastruktury drogowej w lasach. Niewątpliwie interesujące dla mieszkańców i turystów w naszym regionie będą mapy prezentujące infrastrukturę turystyczną w lasach, taką jak ośrodki, izby i ścieżki edukacyjne, wiaty, czy miejsca postoju pojazdów.

Michał Pająk z KW PSP w Kielcach omawiając korzyści dla straży pożarnej wskazał, że zintegrowany system będzie stanowił wsparcie pracy dyżurnych operacyjnych podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, między innymi dzięki użyciu platformy SIPWŚ do stworzenia i aktualizacji wspólnych warstw: punktów czerpania wody, hydrantów, dróg w lasach oraz rodzaju siedliska.

Jednostki zawierające Porozumienie zyskują wsparcie w zakresie realizacji zadań, jakie nakłada na nie unijna dyrektywa INSPIRE. System informacji przestrzennej staje się platformą wymiany aktualnych danych pomiędzy Państwową Strażą Pożarną, Lasami Państwowymi i jednostkami samorządu z terenu województwa, zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz informacji na temat lasów.
Ze strony Lasów Państwowych za realizację porozumienia odpowiedzialni są Daniel Sahajdak z RDLP w Radomiu oraz Michał Ostrowski z Nadleśnictwa Daleszyce.