Leśnicy najlepszymi mówcami

Zespół Szkół Leśnych w Lesku Kuźnią Mistrzów Mowy Polskiej. W Chorzowskim Centrum Kultury 21 września odbyła się XV Gala Finałowa Programu Mistrz Mowy Polskiej.
28.07.2017 | Beata Brajewska, Zespół Szkół Leśnych

Zespół Szkół Leśnych w Lesku Kuźnią Mistrzów Mowy Polskiej. W Chorzowskim Centrum Kultury 21 września odbyła się XV Gala Finałowa Programu Mistrz Mowy Polskiej.

Spośród dziesięciu nominowanych, jury w składzie: prof. prof.: Halina Zgółkowa, Jolanta Tambor, Adam Bednarek, Bolesław Faron, Marian Kisiel i Jan Mazur wybrało trzy osoby,  które otrzymały tytuł Mistrza Mowy Polskiej. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Janusz Kukuła, Grzegorz Miecugow oraz Magdalena Zawadzka

Jednocześnie  Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów z poprzednich lat wybrała placówkę – spośród pięciu nominowanych – która uzyskała tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej (kategoria ta została utworzona w 2011 r.). W tym roku wyróżnienie to trafiło do Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. Tytuł ten nadawany jest inicjatywom, placówkom lub instytucjom życia publicznego, które pielęgnują, kultywują i promują najlepsze wzorce polszczyzny.

Podczas gali nagrodę odbrała dyrektor szkoły Jadwiga Szylak. Towarzyszyli jej krasomówcy Kaja Hrabal i Grzegorz Płaza. Kaja i Grzegorz w swojej prezentacji pochylili się nad znaczeniem i możliwościami słowa kiedyś i dziś.
 O leśną oprawę wypowiedzi laureatów z Leska zadbali sygnaliści z ZSL. Reprezentacja TL wzbudziła zainteresowanie nie tylko wystąpieniami, ale też mundurem – strojem obowiązującym na co dzień, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, podkreślającym charakter kształcenia i wieloletnie leśne tradycje.

Zespół Szkół Leśnych  jest placówką resortową, z tradycją sięgającą szkoły dla leśniczych w Bolechowie założonej w 1883 r., przygotowuje kadry dla leśnictwa, ale jednocześnie jest kuźnią talentów językowych.
Za sprawą kolejnych polonistów: Jerzego Hałasa. Jadwigi Szylak i Beaty Brajewskiej na przestrzeni ostatnich lat uczniowie odnieśli spektakularne sukcesy w dziedzinie pielęgnowania polszczyzny.

Absolwentami szkoły są dwaj leśnicy Mistrzowie Mowy Polskiej: Adrian Wiśniowski i Edward Marszałek. Ze szkoły tej wywodzą się wykładowcy wyższych uczelni, jak również aktorzy (np. Andrzej Franczyk, aktor Teatru Ludowego w Krakowie). Szkoła wspiera indywidualne inwencje twórcze młodzieży w dziedzinie poezji.