Leśnicy na Wyspie Słodowej rozmawiali o lasach i o pszczołach

W samym sercu Wrocławia na Wyspie Słodowej 19 maja odbyły się regionalne obchody Światowego Dnia Pszczoły – Pszczoły wracają do lasu. Leśnicy wyjaśniali uczestnikom pikniku, jakie znaczenie dla środowiska mają owady zapylające.
23.05.2019 | PATRYCJA OPALIńSKA, RZECZNIK PRASOWY RDLP WE WROCłAWIU

W samym sercu Wrocławia na Wyspie Słodowej 19 maja odbyły się regionalne obchody Światowego Dnia Pszczoły – Pszczoły wracają do lasu. Leśnicy wyjaśniali uczestnikom pikniku, jakie znaczenie dla środowiska mają owady zapylające.

Podczas pikniku Wyspa Słodowa tętniła życiem. Na wyspie stworzono małe leśne miasteczko. Każde z zaangażowanych nadleśnictw przygotowało inną tematykę wiodącą swojego stoiska, dzięki czemu mieszkańcy Wrocławia mogli poznać i zrozumieć wiele aspektów pracy leśnika.

Podczas Dnia Pszczoły ogłoszono laureatów konkursu "Dla lasu dla ludzi – Domek dla Mai i Gucia". Całe przedsięwzięcie obejmowało swoim zasięgiem pięć nadleśnictw (Milicz, Międzylesie, Żmigród, Szklarska Poręba i Świeradów) i trwało od początku stycznia tego roku. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć „hotel” dla owadów. Zgłoszono aż 211 fantastycznych prac. Wyłonienie zwycięzców nie było proste. Komisja konkursowa po wielogodzinnych dyskusjach i głosowaniach wyłoniła 15 najlepszych prac w trzech kategoriach wiekowych.

Leśnicy podkreślali także rolę czynnej ochrony pszczół na terenach leśnych RDLP we Wrocławiu, poszerzenie wiedzy na temat roślin przyjaznych zapylaczom, wyjaśniali, co zagraża zapylaczom i jakie są możliwości ich ochrony.

Dodatkowo w ramach regionalnych obchodów tego dnia zorganizowano konferencje „Ochrona pszczół w lasach – szanse i zagrożenia”, która odbyła się 20 maja w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. Podstawowym celem konferencji było kształtowanie świadomości dotyczącej ochrony dzikich pszczół oraz uzmysłowienie zagrożeń dla owadów zapylających wynikających z działalności człowieka oraz potrzeby aktywnego działania na rzecz pszczół.
Podczas spotkania zaprezentowano pięć referatów, a prelegenci opowiadali o bardzo szeroko pojętej ochronie zapylaczy. Piotr Piłasiewicz z Bractwa Bartnego przybliżył uczestnikom spotkania dzieje bartnictwa na ziemiach polskich, prof. Adam Tofilski, z UR w Krakowie wprowadził słuchaczy w tematykę występujących podgatunków pszczół miodnych w Polsce, Konrad Zaremba z Nadleśnictwa Międzylesie opowiadał o czynnej i biernej formie ochrony pszczół prowadzonej w LP, przy wykorzystaniu projektu rozwojowego „Pszczoły wracają do lasu - Bartnicy Sudetów”, Aneta Sikora ze Stowarzyszenia Natura i Człowiek opowiedziała o trzmielach występujących na Dolnym Śląsku oraz pomocy społecznej przy inwentaryzacji zagrożonych gatunków zapylaczy, a Krzysztof Smirnow zaprezentował działania Stowarzyszenia Pszczelarstwa Naturalnego „Wolne Pszczoły”.

Całe wydarzenie zostało objęte patronatami WFOŚiGW we Wrocławiu, Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych oraz Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu oraz patronatami medialnymi TVP3 Wrocław i „Gazety Wrocławskiej”.