Teraz leśne zbiory, a plony za kilkadziesiąt lat

Ponad 840 ton nasion drzew liściastych, 7,7 tys. kg drzew iglastych i prawie 635 kg krzewów liściastych zebrano w Lasach Państwowych w ubiegłym roku. Nasiona posłużą do wyhodowania sadzonek, z których powstanie nowy las. Każdego roku w całej Polsce leśnicy sadzą ok. 500 mln drzew.
12.02.2018 | ADAM SZANIAWSKI, ZESPół DS. MEDIóW

Ponad 840 ton nasion drzew liściastych, 7,7 tys. kg drzew iglastych i prawie 635 kg krzewów liściastych zebrano w Lasach Państwowych w ubiegłym roku. Nasiona posłużą do wyhodowania sadzonek, z których powstanie nowy las. Każdego roku w całej Polsce leśnicy sadzą ok. 500 mln drzew.

Nasiona zbierane są w specjalnie do tego wytypowanych drzewostanach, które charakteryzują się pożądanymi cechami jakościowymi i zdrowotnymi. Wybór odpowiednich drzew ma na celu przekazanie najcenniejszych genów przyszłym pokoleniom lasu.

Ponieważ gatunki rodzimych drzew leśnych nie owocują każdego roku obficie, konieczny jest ich zbiór i magazynowanie na lata mniejszego urodzaju. Wielkość owocowania drzew jest zależna od właściwości gatunku oraz panujących warunków środowiska.

O alpinistach w lesie także na profilu Nadleśnictwa Brzeziny

Niedawno zakończono zbiór szyszek sosny zwyczajnej, do specjalnych toreb szyszkarzy trafiło ich prawie 360 ton. Po obróbce, czyli wstępnym oczyszczeniu, podsuszeniu, odskrzydleniu otrzymano ok. 7,5 tys. kg nasion.

Jednak największym wyzwaniem, któremu muszą sprostać leśnicy jest zbiór oraz przechowanie nasion dębów oraz buka. U dębu szypułkowego i bezszypułkowego lata nasienne, a więc lata urodzaju występują średnio co 5-8 lat, natomiast u buka przerwa pomiędzy latami urodzaju jest jeszcze dłuższa. Dlatego tak ważne jest zebranie żołędzi i bukwi (nasion buka) w okresie obfitości i wykorzystywanie ich w okresach uboższych.

W minionym roku we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP zebrano aż 810 ton nasion dębu szypułkowego i bezszypułkowego. Rekordzistą w zbiorze żołędzi okazała się RDLP w Toruniu, gdzie zebrano aż 195 ton.

Natomiast najwięcej bukwi zebrano w szczecineckiej dyrekcji LP, było to prawie 6 tys. kg z 18 tys. kg zebranych we wszystkich dyrekcjach Lasów.

Część nasion, które nie zostaną wykorzystane do produkcji sadzonek, trafi do przechowalni. Tam, w odpowiednich warunkach będą czekały na okres, w którym dostępność nasion w lesie będzie ograniczona.

Większość drzew gatunków liściastych, np. brzoza brodawkowata, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, klon jawor, olsza czarna, wiązy czy czereśnia ptasia owocują obficie co dwa lata. Zdarzają się nawet okresy, w których duży wysyp nasion występują każdego roku. Dlatego nasiona tych drzew zbiera się w znacznie mniejszych ilościach, leśnicy gromadzą ich zaledwie kilkaset kilogramów rocznie

Niestety, nie wszystkie nasiona są odpowiedniej jakości, to oznacza, że nie ze wszystkich można wyhodować sadzonki. Przyjmując, że tysiąc nasion sosny zwyczajnej waży 6-6,5 grama, tylko z nasion pozyskanych w tym roku, czyli ok. prawie 360 ton, leśnicy mogliby potencjalnie wyhodować ponad 125 mln sadzonek.

Warto wiedzieć, że we wszystkich szkółkach Lasów Państwowych każdego roku hoduje się ok. 800 mln sadzonek drzew i krzewów. Nadal najwięcej jest sadzonek sosny zwyczajnej, ok. 38 proc., następnie dębu szypułkowego (ok. 19 proc.), buka zwyczajnego (12 proc.), dębu bezszypułkowego (ok. 7 proc.) oraz świerku pospolitego (ok. 6 proc.). Pozostałych gatunków, m.in. jodły pospolitej, brzozy brodawkowatej, olszy czarnej, lipy drobnolistnej i szerokolistnej oraz modrzewiu europejskiego, łącznie hoduje się ok. 15 proc.