Start Wejście do Galerii Luxenburga przy ul. Senatorskiej 29 w Warszawie, gdzie mieściły się biura głównego zarządu lasów