Dalsze rozmowy o Leśnych Składach Wielofunkcyjnych i drewnie energetycznym

Powstanie 27 Leśnych Składów Wielofunkcyjnych zapowiedzieli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podczas debaty branżowej, która odbyła się 17 stycznia w Warszawie.
20.01.2017

Powstanie 27 Leśnych Składów Wielofunkcyjnych zapowiedzieli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych podczas debaty branżowej, która odbyła się 17 stycznia w Warszawie.

Głównymi tematami seminarium, zorganizowanego przez Biocontrol, administratora Krajowego Spisu Uwierzytelnionej Biomasy, był projekt rozporządzenia wykonawczego Ministerstwa Środowiska z 21 grudnia ubiegłego roku oraz założenia dyrektora generalnego Lasów Państwowych w sprawie sprzedaży drewna energetycznego i koncepcji funkcjonowanie Leśnych Składów Wielofunkcyjnych.

Wspominany projekt rozporządzenia resortu środowiska dotyczy określenia szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych i fizyko-chemicznych drewna energetycznego do art. 119a ustawy o OZE z 20 lutego 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 i 2365 oraz z 2016 r., poz. 925, 1579 i 1753 wraz z późniejszymi zmianami).

Oprócz przedstawicieli LP w spotkaniu wzięły udział osoby z Ministerstwa Środowiska oraz jednostek wytwórczych OZE i certyfikujących, dostawców biomasy i urzędów.

Łukasz Wróbel z Ministerstwa Środowiska omówił kolejną wersję projektu rozporządzenia do art. 119a, w której jako drewno energetyczne wymieniono „pozostałości poprodukcyjne będące efektem przerobu drewna – powstające w zakładach przerobu drewna trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy, lub pochodzące z przetworzenia tych postaci, w tym do postaci brykietów i peletów – bez względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizyko-chemiczne”.

Obecnie ministerstwo rozpoczęło konsultacje międzyresortowe projektu rozporządzenia, po tym etapie dokument będzie jeszcze wymagał notyfikacji KE. Jak zapowiedział przedstawiciel resortu, rozporządzenie wejdzie w życie dopiero za kilka miesięcy.
W czasie spotkania przedstawiciele LP zapowiedzieli powstanie 27 Leśnych Składów Wielofunkcyjnych. Według planów do końca tego roku zostaną przygotowane trzy pilotażowe składy.

LSW mają zajmować się logistyką, przechowywaniem i przygotowaniem drewna, dlatego też będą tam się znajdowały urządzenia stacjonarne i ruchome do zrębkowania. Ponadto w zakresie ich działalności będzie badanie właściwości drewna i biomasy na cele energetyczne.  

Kolejne omawiane zagadnienia dotyczyły cen, warunków sprzedaży i jej rozliczania. Mariusz Błasiak z Dyrekcji Generalnej LP zapewnił, że Lasy Państwowe każdorazowo będą zapraszały firmy, zarówno na poziomie regionalnym, jak i centralnym, do negocjacji warunków sprzedaży.

- Zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorców, przy transakcji sprzedaży do faktury i dokumentów rozliczeniowych dołączona będzie tzw. Karta Paliwa Odnawialnego - dodał.

Kolejna debata odbędzie się 9 marca w Krakowie, podczas VI Forum of Biomass & Waste.