Lasy wspierają samorządy

Ponad 38 mln zł Lasy Państwowe przeznaczyły w ubiegłym roku na wsparcie samorządów. Środki te zostały wyłożone na budowę infrastruktury drogowej, często na terenach niezurbanizowanych.
21.02.2018 | Adam Szaniawski, Zespół ds. Mediów

Ponad 38 mln zł Lasy Państwowe przeznaczyły w ubiegłym roku na wsparcie samorządów. Środki te zostały wyłożone na budowę infrastruktury drogowej, często na terenach niezurbanizowanych.

W ramach współpracy Lasów Państwowych z samorządami zrealizowano 111 wspólnych przedsięwzięć, przede wszystkim remonty istniejących już dróg lub budowę nowych połączeń, w dużym stopniu służących lokalnej ludności.

Łącznie, w ramach współpracy, zmodernizowano bądź wybudowano 258 km dróg. Niejednokrotnie to Lasy Państwowe wniosły znaczny wkład finansowy, a środki na inwestycje pochodziły z funduszu leśnego.

Inwestycje zostały zrealizowane na terenie aż 11 z 17 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, m.in. w Białymstoku, Gdańsku, Krośnie, Lublinie, Pile, Radomiu, Szczecinku czy też Wrocławiu.

Więcej o wspólnej inwestycji w pilskiej dyrekcji LP

Najwięcej dróg powstało na terenie gdańskiej dyrekcji LP, w sumie ponad 60 km. Tylko w Nadleśnictwie Elbląg, znajdującym się na terenie RDLP w Gdańsku, zmodernizowano niemal 41 km drogi. Inwestycja ta ruszyła w ramach projektu mającego na celu ochronę i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury, m.in. szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Krynicy Morskiej. Projekt powstał przy współudziale Urzędu Miasta Krynica Morska i urzędów gmin  Stegna oraz Sztutowo.

Jednak największe nakłady finansowe, niemal 17 mln zł, Lasy Państwowe poniosły w lubelskiej dyrekcji LP. Tylko jedna inwestycja, przebudowa drogi pomiędzy Aleksandrowem a Szostakami (na terenie Nadleśnictwa Józefów) kosztowała ponad 4 mln 213 tys. zł. Aż 89 proc. środków na modernizację tej powiatowej drogi pochodziło z funduszu leśnego. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji był powiat biłgorajski.

W wielu nadleśnictwach, np. Warcino (RDLP w Szczecinku) wykonano bardziej kompleksowe działania. Tam, oprócz  przebudowy jednej z ulic i budowy kanalizacji deszczowej w Korzybiu, współfinansowano również powstanie plenerowej siłowni dla mieszkańców.

W tym roku Lasy Państwowe będą kontynuowały 26 rozpoczętych działań, z funduszu leśnego przeznaczą na nie ok. 29 mln zł. Będą to głównie remonty i przebudowy istniejących już dróg.