LP finansują plany urządzenia lasów prywatnych

Ponad 2,5 mln zł w ubiegłym roku przeznaczyły Lasy Państwowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu. Objęto nimi aż 105 tys. ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
09.02.2018 | ADAM SZANIAWSKI, ZESPół DS. MEDIóW

Ponad 2,5 mln zł w ubiegłym roku przeznaczyły Lasy Państwowe na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu. Objęto nimi aż 105 tys. ha lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

O dofinansowanie prac urządzeniowych mogli wnioskować starostowie, którzy zgodnie z ustawą o lasach zobligowani są do nadzoru nad gospodarka leśną w lasach niepaństwowych.
Wsparcie z funduszu leśnego jest przeznaczone na dofinansowanie kosztów sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasu w lasach należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Środki na sporządzenie uproszczonych planów otrzymały 43 starostwa.

Najwięcej beneficjentów uzyskało pomoc w województwie łódzkim – 11 powiatów, co jest zbieżne z dość wysokim udziałem lasów prywatnych na tym obszarze, wynoszącym aż 34 proc. 

Najmniej dofinansowanych uproszczonych planów urządzenia lasów zostanie przygotowanych w województwach opolskim i wielkopolskim.

 

UPUL_2017.jpg

 

W tym roku Lasy Państwowe zamierzają przeznaczyć na wsparcie 4 mln zł. Już podpisano 27 nowych umów, cztery będą kontynuowane.

Prawdopodobnie, w tym roku planami zostanie objętych ponad 100 tys. ha lasów. Tak jak w poprzednim roku, środki przeznaczone na prace urządzeniowe pochodzą z funduszu leśnego.