Lasy dla życia

Wyjazdy osób niepełnosprawnych do lasów z programem rehabilitacji, realizacja filmu oraz szkolenie dla osób pracujących na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych - to najważniejsze elementy realizowanego w Krakowie projektu „Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych".
28.07.2017 | Lasy dla życia 2015

Wyjazdy osób niepełnosprawnych do lasów z programem rehabilitacji, realizacja filmu oraz szkolenie dla osób pracujących na rzecz aktywizacji osób niepełnosprawnych - to najważniejsze elementy realizowanego w Krakowie projektu „Lasy dla życia - rekreacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych".

Celem projektu jest popularyzowanie aktywnych form rehabilitacji osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem zdrowotnych właściwości środowiska przyrodniczego regionu oraz integracja różnych środowisk, w tym studentów i naukowców krakowskich uczelni, wokół problematyki aktywizacji i poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych.

- Chcieliśmy wykorzystać potencjał intelektualny wielu środowisk. Dlatego do realizacji zadania zaprosiliśmy młodych i starszych wolontariuszy m.in. krakowskich studentów Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, Wydziału Rehabilitacji Ruchowej AWF, Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jana Pawła II, którzy towarzyszyli niepełnosprawnym podczas pobytu w lasach oraz prowadzili zajęcia rehabilitacyjne i edukacyjne w terenie. W wyjazdach do lasów i imprezie plenerowej wzięło udział ok. 200 osób, w tym 40 osób wymagających opieki drugiego człowieka - mówi Joanna Tlałka, koordynator projektu.

Niepełnosprawni przebywali w Puszczy Niepołomickiej, Ojcowskim Parku Narodowym, na ścieżkach Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Dolinek Krakowskich i lasów leśnictwa Goszcza, odwiedzali również Zamek Królewski w Niepołomicach, Sanktuarium w Paczółtowicach i Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie.  

- Oprócz zajęć rehabilitacji ruchowej prowadzonej na leśnych ścieżkach edukacyjnych, w tym elementów sylwoterapii, chcieliśmy także zapewnić niepełnosprawnym dostęp do obiektów dziedzictwa kulturowego. Dla wielu uczestników były to wydarzenia aktywizujące i dające siły do pokonywania swoich słabości - dodaje Tlałka.

Więcej o leśnej turystyce rekreacyjnej niepełnosprawnych: www.lasydlazycia.info 

Niepełnoprawni mieszkańcy krakowskiego DPS przy ul. Łanowej 41, w tym osoby niepełnosprawnie intelektualnie, zrealizowali film o swoim życiu i udziale w projekcie, który zostanie wyemitowany przez TVP Kraków.

- Praca nad filmem trwała kilka miesięcy. Uczyliśmy się nie tylko podstaw obsługi sprzętu filmowego, a więc prowadzenia kamery, ustawiania statywu, wykorzystania mikrofonu, przygotowania planu zdjęciowego, ale przede wszystkim bardzo trudnej sztuki poznawania siebie, porozumienia i zasad wzajemnej komunikacji - mówi Gabriela Mruszczak, autorka i opiekunka realizacji filmowej.

Równolegle z pracami skierowanymi bezpośrednio do niepełnosprawnych promowano terapeutyczne właściwości środowiska leśnego i istniejącą leśną infrastrukturę edukacyjną. W Ośrodku Edukacji Leśnej „Leśnik” w Zakopanem odbyło się szkolenie studyjne i terenowe dla przedstawicieli podmiotów różnych dziedzin życia społecznego współpracujących z niepełnosprawnymi.

- Leśnicy wspólnie ze specjalistami zastanawiali się jak skutecznie wykorzystywać las w leczeniu i profilaktyce przewlekłych schorzeń i co robić, by ogólnodostępne tereny Lasów Państwowych były przestrzenią odpowiednio przygotowaną, dostępną i przyjazną osobom starszym i niepełnosprawnym. Mówiono o konkretnych rozwiązaniach, a także o metodach komunikacji z osobami niepełnosprawnymi. Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta podczas wykładów i poparta doświadczeniem w terenie, zostanie wykorzystana w codziennej pracy - mówi Bogusław Sobczak, wiceprezes FRIL.

Jednym z wykładowców był Krzysztof Wostal, prezes Instytutu Edukacji i Rozwoju ALFA PRIM w Katowicach, członek zarządu Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, który jest osobą niewidzącą i niedosłyszącą.

- Osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności powinny doświadczać przyrody. Kontakt z lasem jest rodzajem terapii, przebywanie wśród przyrody wymusza aktywność fizyczną i sprawność intelektualną. Poprawia nastrój i mobilizuje - mówi Krzysztof Wostal, zachęcając do działań pozwalających ludziom niepełnosprawnym na szerszy dostęp do lasów, tam gdzie jest to możliwe. Zwrócił również uwagę na konieczność testowania i opiniowania przez osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności powstającej infrastruktury turystyczno-leśnej już na etapie jej projektowania przez LP.

Projekt już drugi rok jest realizowany przez fundację Forum Rozwoju Inicjatyw Lokalnych w partnerstwie z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 41 w Krakowie oraz we współpracy z Domem Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1. Merytorycznie projekt wspierają pracownicy AWF w Krakowie - specjaliści rehabilitacji oraz pracownicy naukowi UR w Krakowie - specjaliści leśnictwa. Patronat honorowy sprawuje RDLP w Krakowie. Jego realizacja była możliwa dzięki wsparciu finansowemu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.