Las nocą też jest intrygujący

Już po raz 12. omawiano aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Niedawno zakończona konferencja była poświęcona sposobom oceny wpływu prowadzonej gospodarki na zwierzęta nocne.
28.06.2016 | Katarzyna Bielawska

Już po raz 12. omawiano aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Niedawno zakończona konferencja była poświęcona sposobom oceny wpływu prowadzonej gospodarki na zwierzęta nocne.

Konferencja „Las nocą – ocena różnorodności biologicznej” odbyła się w 22 -23 marca w CEPL w Rogowie. Celem spotkania był przegląd metod i narzędzi stosowanych w nocy, a służących ocenie leśnej różnorodności biologicznej, ocena wpływu gospodarki prowadzonej w lasach na zwierzęta nocne oraz ocena stanu poznania różnorodności sów leśnych, nietoperzy, ssaków (bohaterami wystąpień były głównie wilki i rysie) oraz owadów nocnych – motyli i przedstawicieli grzybolcowatych i wygonakowatych.

Więcej na ten temat w kwietniowym „Głosie Lasu”

Jeśli chodzi o metody i narzędzia stosowane do lepszego poznania zwierząt nocnych, to prelegenci skupili się głównie na przedstawieniu wyników badań prowadzonych przy użyciu fotopułapek i kamer termowizyjnych.
Te ostatnie, wraz z samolotami bezzałogowymi, są też testowane do nocnej inwentaryzacji kopytnych.

Konferencja zgromadziła naukowców, leśników, pracowników parków narodowych i krajobrazowych oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, a także przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Tradycyjnie spotkanie zostało zorganizowane przez Wydział Leśny SGGW i Lasy Państwowe.