Las jest wartością

– Jeżeli nie będziemy mieć kontaktu z przyrodą, nie będzie ona dla nas wartością – ostrzegała Anna Pikus, naczelnik wydziału edukacji i udostępniania lasu DGLP podczas X Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 7 listopada w Warszawie.
28.06.2016 | Urszula Kifer, CILP

– Jeżeli nie będziemy mieć kontaktu z przyrodą, nie będzie ona dla nas wartością – ostrzegała Anna Pikus, naczelnik wydziału edukacji i udostępniania lasu DGLP podczas X Kongresu Obywatelskiego, który odbył się 7 listopada w Warszawie.

W trakcie sesji tematycznej „Las – źródło tożsamości, edukator i kreator więzi” o przyrodzie i jej roli w życiu człowieka dyskutowali także Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie, prof. Andrzej Grzywacz z SGGW, dr Bogdan Ogrodnik z fundacji Pracownia Edukacji Żywej, Jacek Bożek, prezes stowarzyszenia Klub Gaja, dr Joanna Bagniewska, zoolog z University of Reading oraz Magdalena Noszczyk, instruktorka GK Związku Harcerstwa Polskiego.

Mamy w tej chwili do czynienia z deficytem kontaktu z naturą. Jest to źródłem problemów zdrowotnych, takich jak nadwaga, nadpobudliwość ruchowa czy cukrzycy, ale również braku empatii i wrażliwości. My najzwyczajniej w świece potrzebujemy natury. Oswoiliśmy las i przyrodę, wiec jesteśmy za nie odpowiedzialni – stwierdziła we sprowadzeniu do dyskusji Anna Pikus z DGLP, parafrazując słynny cytat z „Małego księcia”.

Najwięcej czasu poświęcono kwestii edukacji. Większość panelistów wyraziła zaniepokojenie oderwaniem się najmłodszego pokolenia od dzikiej natury. – Nasza fundacja organizuje wyjścia uczniów szkoły podstawowej do pobliskich lasów. Było to dla mnie szokujące, gdy usłyszałem, że niektórzy z nich są w lesie pierwszy, czy drugi raz w życiu – zauważył Bogdan Ogrodnik z Pracowni Edukacji Żywej.
– Harcerze w lesie szukają zasięgu telefonów komórkowych, nudzą się. Rodzice nie pomagają, boją się kleszczy, deszczu, błota
– wyliczała ze smutkiem Magdalena Noszczyk z ZHP. – Dzieci są w stanie odróżnić setki logotypów marek znanych ze sklepów, a nie potrafią odróżnić gatunków drzew – wtórowała jej dr Joanna Bagniewska. Paneliści zgodzili się jednak co do tego, że nie można winić za taki stan rzeczy najmłodszych – równie ważna jest edukacja dorosłych.

Z tą konkluzją zgodził się podsumowujący panel Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska i Główny Konserwator Przyrody: – Edukacja dzieci jest bezwzględnie potrzebna, a poprzez edukację dzieci możemy też edukować dorosłych. Jesteśmy w wyjątkowej sytuacji jako kraj. W społeczeństwie istnieje duża akceptacja dla dzikiej przyrody, a lasy państwowe stanowią olbrzymią część powierzchni Polski. To tworzy potencjał do budowania kapitału społecznego – podkreślił.

Kongres Obywatelski jest cyklicznym przedsięwzięciem organizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z partnerami instytucjonalnymi i indywidualnymi ze sfery gospodarki, nauki i sektora pozarządowego.