Łanie zamieszkały w nowym lokum

Siedem młodych łań daniela zamieszkało w niedawno stworzonej zagrodzie w Nadleśnictwie Poddębice. Obecnie stado liczy już 21 osobników.
28.07.2017 | Hanna Bednarek-Kolasińska, rzecznik prasowy RDLP w Łodzi

Siedem młodych łań daniela zamieszkało w niedawno stworzonej zagrodzie w Nadleśnictwie Poddębice. Obecnie stado liczy już 21 osobników.

Roczne, trzy i sześcioletnie „panny” z hodowli z Nadleśnictwa Brzeziny, dołączyły do stada łań, mieszkających w jednej z kwater. Temu uroczemu stadku przewodzi najstarsza z nich.  W ostatnim tygodniu do stada dołączył również młody byk.

Obecnie samce przebywają w innej części 38 hektarowej zagrody. Zima to okres, kiedy zwierzęta odmiennych płci, tworzą oddzielne grupy i spotkają się dopiero w okresie bekowiska. Po otwarciu kwater mieszkające w zagrodzie daniele będą dowolnie tworzyć stada, a największe szanse na swoje stado będzie miał najsilniejszy z samców.

Stado jest powiększane w ramach „Programu wzbogacania puli genowej populacji danieli w Nadleśnictwie Poddębice” opracowanego w 2014 r. Genetyczne wzbogacenie populacji gatunku odbywa się poprzez zakup osobników o znanym pochodzeniu oraz prowadzenie kilkuletniej zamkniętej hodowli. Zwierzęta z zagrody będą sukcesywnie wypuszczane na wolność lub przekazywane do innych hodowli.

W ramach programu w 2015 r. stworzono dla danieli dom, wydzielając ponad 38 ha lasu. Zwierzęta mieszkają na terenie czterech kwater, wyposażonych w system monitoringu. Do dyspozycji mają również padok z paśnikami i poidłami. Docelowo w zagrodzie pojawi się czterdzieści zwierząt.

Historia danieli na terenie Nadleśnictwa Poddębice sięga lat 50. XX wieku. W latach 2005-2013 wsiedlano tutaj daniele pochodzące z hodowli w Brzezinach wywodzące się z populacji węgierskiej z ośrodka Gyula i ze Słowacji z Nadleśnictwa Paralikovo. Do 2014 r. łącznie wsiedlono 32 osobniki. Takie działania były spowodowane degeneracją izolowanej populacji daniela. Wsiedlone po roku dwutysięcznym zwierzęta poprawiły jakość populacji. Hodowla zagrodowa jest kontynuacją tego procesu.

Nadleśnictwo realizuje również „Program wsiedleń zwierzyny drobnej", chroniąc kuropatwy i bażanty. W listopadzie 2015 r. na tamtym terenie wypuszczono kolejne 500 ptaków.