Pierwsze wiosenne kwiaty już zakwitły

W najpiękniejszym lesie Nadleśnictwa Lubsko - Lubskim Łęgu Śnieżycowym - właśnie kwitną łany śnieżycy wiosennej.
28.07.2017 | Ilona Mrowińska

W najpiękniejszym lesie Nadleśnictwa Lubsko - Lubskim Łęgu Śnieżycowym - właśnie kwitną łany śnieżycy wiosennej.

Obszar Natura 2000 „Lubski Łęg Śnieżycowy" to niezwykle ciekawy przyrodniczo, zwarty kompleks łęgów i grądów usytuowany nad rzeką Lubszą, przylegający od wschodu do miasta Lubsko. Lasy liściaste zajmują tu 95 proc. terenu. W części wschodniej występują duże, zwarte płaty śnieżycy wiosennej.

Śnieżyca wiosenna w latach 1946–2014 znajdowała się pod ochroną ścisłą. Od 2014 r. znajduje się pod ochroną częściową. Jest narażona na wyginięcie z powodu masowego zrywania. 

Śnieżyca wiosenna (Leucoium vernum) to jedna z najwcześniej kwitnących roślin. Pierwsze liście i kwiaty mogą pojawiać się, gdy jeszcze leży pokrywa śnieżna. Kwiaty są pachnące, dzwonkowate o białych działkach z żółtozieloną plamką pod szczytem.

Śnieżyca może się rozmnażać zarówno dzięki wytworzonym nasionom, a także wegetatywnie, poprzez wytwarzanie cebulek potomnych z cebuli macierzystej. Nasiona, dzięki pomocy mrówek, które je roznoszą, mogą się rozsiewać na znaczne odległości.

Śnieżyca wiosenna w stanie dzikim rośnie w środkowej i południowej Europie (poza obszarem śródziemnomorskim). W Polsce można ją spotkać w Sudetach i Karpatach Wschodnich, na Nizinie Śląskiej i w południowej Wielkopolsce. 

Prowadzona w Lasach Państwowych zrównoważona gospodarka leśna przyczyniła się do przetrwania różnorodnych zespołów roślinnych, dzięki czemu Obszary Natura 2000 są ostoją rzadkich elementów flory i fauny.