Kuropatwy już zamieszkały na polach

Po raz kolejny leśnicy z Nadleśnictwa Kwidzyn (RDLP w Gdańsku) wypuścili kuropatwy. Ptaki są uwalniane w pobliżu poletek przygotowanych przez leśników.
10.09.2019

Po raz kolejny leśnicy z Nadleśnictwa Kwidzyn (RDLP w Gdańsku) wypuścili kuropatwy. Ptaki są uwalniane w pobliżu poletek przygotowanych przez leśników.

W tym roku w ramach prowadzonego od 2016 r. projektu wypuszczono 250 osobników, a łącznie, od początku programu wsiedlono 800 ptaków.

Kuropatwy (Perdix perdix) nie są wypuszczane w przypadkowych miejscach. Trafiają one na wolność w pobliżu prowadzonych przez leśników remiz z roślinnością przez nie preferowaną. Remizy te gwarantują kuropatwom dostęp do pokarmu oraz zapewniają schronienie.

Zimą zostanie przeprowadzona inwentaryzacja. Chociaż, według leśników już dziś widać efekty ich pracy, gdyż coraz częściej można zauważyć stadka tych ptaków na polach wokół lasów Sztumu i Ryjewa. Często też słyszą o takich spotkaniach od okolicznych mieszkańców.

Co najważniejsze w przyszłym roku projekt będzie kontynuowany.

Głównym celem projektu jest zwiększenie populacji kuraków. Ptakom będą zapewnione najkorzystniejsze warunki, dlatego też zostanie zredukowana liczba drapieżników, powstają też specjalne pola, na których są wysiewane roślinny, które zwiększą bazę żerową ptaków.

Ponadto okoliczni rolnicy są zachęcani do zachowania obsadzonych krzewami miedz, urozmaicania upraw, pozostawiania części wysoko ściętych ściernisk do wiosny, czy wysiewanie pasów roślin przełamujących monokultury upraw.

Dlaczego kuropatwa, niegdyś powszechny ptak, potrzebuje obecnie pomocy?

W ciągu ostatnich dwóch dekad w Polsce wystąpił wyraźny spadek populacji kuropatwy, która niegdyś stanowiła ozdobę polskich pól i łąk. Spadek populacji jest szczególnie zauważalny od 10 lat, podczas których liczebność tego gatunku zmalała ponad dwukrotnie. Coraz mniejsza liczba ptaków związana jest m.in. ze scalaniem terenów rolniczych, tym samym zanikaniem miedz, remiz i śródpolnych bagienek.

Urozmaicone uprawy stanowiły źródło pokarmu oraz schronienie dla kuropatw, zajęcy i bażantów, a także innych, małych ptaków pól. 

Ponadto mechanizacja i chemizacja rolnictwa, presja drapieżników (lisa, ptaków drapieżnych i krukowatych), kłusownictwo czy choroby również wpływają na spadek liczebności tej zwierzyny.        

Wprawdzie kuropatwy są ptakami łownymi, jednak w miejscach prowadzenia programów ratunkowych, koła łowieckie nie prowadzą na nie polowań.

Kuropatwa jest krępym, osiągającym długość ciała ok. 30 cm ptakiem, o brunatnym ubarwieniu z wierzchu ciała i szarym od spodu. U tego gatunku występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Kogut ma na piersiach kasztanowo-brązową podkowę, zaś kura tylko białą plamę.

Kuropatwa wybiera za środowisko życia otwarte tereny polne i łąkowe. Kurak ten prowadzi osiadły tryb życia i jest bardzo przywiązany do miejsca swojego bytowania. Odżywia się pokarmem roślinnym, ale młode ptaki żywią się głównie owadami.