Konkurs „Raportujemy na mapie" rozstrzygnięty

Wydział Informatyki DGLP rozstrzygnął konkurs dla użytkowników Business Objects „Raportujemy na mapie".
28.12.2017

Wydział Informatyki DGLP rozstrzygnął konkurs dla użytkowników Business Objects „Raportujemy na mapie".

Raporty, do 31 października, zgłaszano poprzez dedykowaną stronę udostępnioną przez ZILP sieci WAN LP. Do konkursu zgłoszono 31 raportów, ostatecznie oceniono 28 dokumentów. 

Prace oceniano w pięciu kategoriach:

  • Gospodarka Leśna
  • Raporty dla Leśniczego
  • Planowanie
  • Gospodarka Towarowa i Marketing
  • Infrastruktura


Członkowie jury sprawdzili możliwość uruchomienia raportów z przesłanych linków. Oceniano każdy z nadesłanych raportów według ustalonych, wspólnych trzech kryteriów. 
Nagrody i premiowane miejsca przyznano tylko raportom, które osiągnęły średnią z ocen na poziomie co najmniej 60 proc.

Poniżej przedstawiamy listę laureatów:

Gospodarka Leśna

1. Agnieszka Bagan, Nadleśnictwo Polanów Szkody od zwierzyny na mapie wer. 1.0

2. Adrian Kocoń, Nadleśnictwo Bogdaniec Przychód drewna według kodów uszkodzeń na mapie

3. Mariusz Wypchło, RDLP Szczecin Drzewostany na przestrzeni najbliższych 50 lat

Raporty dla Leśniczego

1. Tomasz Sidorczuk, RDLP Szczecin Rotacja surowca z kierunkami sprzedaży - Galigeo wer. 1.0

2. Adrian Kocoń,  Nadleśnictwo Bogdaniec Wskazówki gospodarcze na mapie

Planowanie

1. Ilona Szymańska, RDLP Szczecin Emerytury v.1 z dnia 01.10.2017

2. Tomasz Sidorczuk, RDLP Szczecin Analiza planu pozyskania - Galigeo wer. 1.0 

3.  Adrian Kocoń, Nadleśnictwo Bogdaniec Pobór zasobności, intensywność oraz elementy kosztowe szacunków brakarskich

Gospodarka Towarowa i Marketing

1. Tomasz Sidorczuk, RDLP Szczecin CSP - Realizacja planu pozyskania - Galigeo wer. 1.0 

2. Karol Szlachta, RDLP Kraków Galigeo - wykonanie 0.1 

3. Agnieszka Bagan, Nadleśnictwo Polanów Stan magazynu jednostki na mapie wer. 1.0