KONIKI WYGRYZĄ DĄBROWY OBRZYCKIE

Z początkiem września na terenie Nadleśnictwa Oborniki rozpoczęto wypas koników polskich. Zwierzęta mają poprawić stanu silnie zdegradowanego siedliska świetlistych dąbrów.
12.09.2014 | JAROSłAW BATOR, NADLEśNICTWO OBORNIKI

Z początkiem września na terenie Nadleśnictwa Oborniki rozpoczęto wypas koników polskich. Zwierzęta mają poprawić stanu silnie zdegradowanego siedliska świetlistych dąbrów.

Pięć zwierzaków zamieszkało na ok. 10 ha ogrodzonego lasu. Koniki zostały wydzierżawione ze stadniny w Sierakowie. Ich właściciel ma zapewnić zwierzętom pełną obsługę zootechniczną i weterynaryjną.

- Nadleśnictwo Oborniki zostało wskazane w planie zadań ochronnych w obszarze Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie, jako podmiot odpowiedzialny za przeprowadzenie tego eksperymentu. Środki na ten cel pozyskaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - mówi Włodzimierz Kowal, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki. - Ta nowatorska metoda jest coraz częściej stosowana w kraju – dodaje.

Efekty pracy koników będą monitorowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu, sprawującą nadzór nad tym obszarem Natura 2000.
W wytypowanej kwaterze (kod siedliska 91I0) zostały także założone powierzchnie badawcze w celu obserwowania zmian florystycznych w tym fragmencie lasu.

Wypas w odróżnieniu od wykaszania w przypadku biocenozy świetlistej dąbrowy (Potentillo albae quercetum – łac.) przynosi lepsze efekty. Dlaczego? Zwierzęta selekcyjnie zjadają różne gatunki roślin, a także prowadzą do wydeptywania określonych fragmentów, tym samym zwiększając różnorodność biologiczną.
W początkowej fazie wypasu zwierzęta nie powinny być dokarmiane. Muszą przyzwyczaić się do nowej karmy – wyjaśnia pracownik stadniny z Sierakowa. – Ważne jest, aby zapewnić im stały dostęp do świeżej wody – dodaje.