Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017 oraz o współpracy w przedsięwzięciu „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa”.
28.07.2017

Komunikat o obrocie drewnem energetycznym w roku 2017 oraz o współpracy w przedsięwzięciu „Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa”.

W Zarządzeniu nr 46 z dn. 24.10.2016 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dn. 20.02.2015 r. z późniejszymi zmianami. 

W dokumencie tym drewno energetyczne definiowane jest jako „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo – wymiarowe i fizyko – chemiczne, posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie”.

Pobierz decyzję nr 531 

Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy:

  • Na rynku regionalnym - wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego. 
    Kontaktować należy się z komórkami właściwymi ds. gospodarki drewnem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Na rynku krajowym – podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, poza systemami klastrów samorządowych.                                                                 

Kontaktować należy się z Biurem Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie.

Jednocześnie, wszystkim podmiotom wytwarzającym produkty, nie stanowiące bezpośredniej kategorii gospodarki leśnej, jak baloty i zrębki uzyskiwane z pozostałości po wycince i wyróbce drewna, odpady drzewne powstałe przy przerobie surowca, także dysponującym zużytym, drewnianym wyposażeniem wnętrz, elementami  architektury budowlanej, innymi elementami drewnopochodnymi itp. docelowo oferujemy zagospodarowanie tychże w nowo powstającej sieci składów drewna energetycznego.                                                                      

Informacje na ten temat, w tym o terminach oddawania do użytku składów, będą publikowane w mediach, sukcesywnie w kolejnych komunikatach, oraz na stronach internetowych: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (www.lasy.gov.pl).