Komisja Kombatancka ocali od zapomnienia

Kilkudziesięciu leśników 24 maja wzięło udział w inauguracyjnym spotkaniu Leśnej Komisji Kombatanckiej, zespołu doradczo-pomocniczego działającego przy dyrektorze generalnym LP.
28.07.2017 | Jerzy Drabarczyk

Kilkudziesięciu leśników 24 maja wzięło udział w inauguracyjnym spotkaniu Leśnej Komisji Kombatanckiej, zespołu doradczo-pomocniczego działającego przy dyrektorze generalnym LP.

Udział leśników w wydarzeniach historycznych i dokumentowanie patriotycznego poświęcenia oraz kultywowanie tradycji jest tym, co wpisuje się w działanie Leśnej Komisji Kombatanckiej. Skupia ona ludzi zasłużonych dla polskiego leśnictwa w różnych okresach jego dziejów, kiedy suwerenność terytorialna i państwowa kraju była zagrożona, a także w czasach historii najnowszej - powojennej walki z narzuconym systemem. - Leśna Komisja Kombatancka ma do odegrania niebagatelną rolę, bowiem w historii ludzi tu obecnych zapisały się różne zdarzenia związane z funkcjonowaniem nie tylko Lasów Państwowych, również ze służbą Ojczyźnie. Jesteście przekaźnikami pamięci - mówił zwracając się do przybyłych Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny LP.

W sesji referatowej ks. Wiktor Ojrzyński, Główny Kapelan Leśników mówił o poszanowaniu pamięci i tradycji. Przytoczył m.in. fragmenty książki „Pamięć i tożsamość” ojca św. Jana Pawła II - Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorców z przeszłości. Jest zawsze twórcza, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu.
O znaczeniu lasów w obronie kraju, a także istniejącej w okresie międzywojennym organizacji paramilitarnej Przysposobienie Wojskowe Leśników mówił płk Zbigniew Zieliński, obecnie Komendant Krajowy LKK.
Kwestię leśników pomordowanych w czasie II wojny światowej w obozach na Wschodzie omówił Tomasz Skowronek, badacz historii, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Szczecinku. Powołując się na różne dokumenty zbadał, że w obozach w Katyniu, Charkowie, Miednoje, Bykowni, Kuropatach zginęło ok. 200 leśników. 

Wskazując rolę, jaką Komisja Kombatancka ma do odegrania dyrektor podkreślił: - Mamy wiele oczekiwań, np. w zakresie identyfikacji materialnych i niematerialnych obiektów dziedzictwa kulturowego. Nie możemy zapomnieć o tym, co działo się w okresie okupacji, o ofiarach katyńskich, czasach stalinizmu. Poszerzając formułę działania Komisji nie zapominamy również o bohaterach lat niedawnych, dzięki którym mamy m.in. Porozumienia Sękocińskie i ustawę o lasach.

O zakresie działań LKK mówił Tadeusz Pasternak, Główny Inspektor Straży Leśnej, będący jednocześnie Głównym Ceremoniarzem Lasów Państwowych sprawującym opiekę nad Komisją. Zaznaczył, że działalność komisji powinna się skupiać m.in. na popularyzacji wiedzy historycznej o leśnictwie oraz integracji społeczności leśnej, wspieraniu oraz ukazywaniu dokonań weteranów na rzecz suwerenności Rzeczpospolitej, a także propagowaniu tradycji.

Wśród szczegółowych działań Tadeusz Pasternak wymienił m.in. zwoływanie spotkań Komisji  (krajowych i regionalnych), wspieranie inicjatyw, w tym w nadawaniu wyróżnień, medali i odznaczeń, składanie wniosków na mianowanie leśników-weteranów na wyższe stopnie wojskowe, inwentaryzację miejsc pamięci i tradycji oraz kultu religijnego. Poza tym - organizowanie, aranżację Domu Pamięci Leśników i Drzewiarzy Kombatantów w Spale, powołanie Muzeum Czynu Zbrojnego i Tradycji Partyzanckiej Ziemi Kieleckiej (Świętokrzyskiej), jak też spisanie oraz publikację wspomnień uczestników różnego rodzaju wydarzeń.

Wytypowani przez regionalne dyrekcje LP do udziału w Komisji Kombatanckiej leśnicy-weterani oraz osoby czynne zawodowo, z bogatym doświadczeniem życiowym, często represjonowane, wspominały swoją walkę i działalność na rzecz niepodległości i wolności Polski w latach wojennych i powojennych. Jednym z postulatów, który padł w czasie posiedzenia dotyczył spisania i publikacji tych wspomnień.

Spotkanie było też okazją do powołania komendantów Leśnej Komisji Kombatanckiej - krajowego oraz regionalnych. - Waszą rolę widzę w odtworzeniu historii, ceremoniału, pielęgnowaniu miejsc martyrologii nie tylko leśnej, stworzeniu sagi filmowej leśników-kombatantów czasu stanu wojennego - podkreślał dyrektor Konrad Tomaszewski.