Barwna ciekawostka w Nadleśnictwie Żagań

Prawdopodobnie do Nadleśnictwa Żagań (RDLP w Zielonej Górze) wróciły bażanty zwyczajne. Te kolorowe kuraki po latach nieobecności są obecnie wprowadzane na terenie Borów Dolnośląskich.
28.06.2016 | Jarosław Karwański, Nadleśnictwo Żagań

Prawdopodobnie do Nadleśnictwa Żagań (RDLP w Zielonej Górze) wróciły bażanty zwyczajne. Te kolorowe kuraki po latach nieobecności są obecnie wprowadzane na terenie Borów Dolnośląskich.

Barwne ptaki kilka dni temu zostały zauważone na terenie leśnictwa Baszkowo. Bażanty od wielu lat nie były notowane na terenie nadleśnictwa. Ich ponowne pojawienie się prawdopodobnie jest efektem wsiedleń prowadzonych przez myśliwych. Program ten jest prowadzony od dwóch latach na terenie jednego z obwodów łowieckich.

Sprzyjające warunki dla bażanta to także pośredni efekt prowadzenia aktywnej ochrony nizinnych populacji głuszca na terenie Borów Dolnośląskich. Projekt zakłada redukcję liczby drapieżników znajdujących się na liście gatunków łownych, głównie lisa i jenota. Program ochrony jest realizowany na terenie aż pięciu nadleśnictw: Ruszów, Pieńsk, Węgliniec, Żagań i Wymiarki.

Od 2005 r. Polski Związek Łowiecki, który realizuje wsiedlenia m.in. bażantów,  prowadzi również program edukacyjny „Ożywić pola", którego bieżąca edycja jest realizowana pod hasłem „Rok bażanta" i potrwa do czerwca tego roku. W programie mogą wziąć udział szkoły podstawowe i ponadpostawowe, w poprzedniej edycji wystartowało aż 129 placówek. Głównym celem akcji jest promuja zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a także aktywna edukacja ekologiczna młodzieży szkolnej.