Kolejny motocyklista ukarany

Służba Leśna Nadleśnictwa Ostrołęka (RDLP w Olsztynie) ujęła na gorącym uczynku amatora jazdy po lesie. Nielegalny rajd po leśnych duktach zakończył się wysokim mandatem.
08.01.2019 | KRYSTIAN KOWALCZYK, NADLEśNICTWO OSTROłęKA

Służba Leśna Nadleśnictwa Ostrołęka (RDLP w Olsztynie) ujęła na gorącym uczynku amatora jazdy po lesie. Nielegalny rajd po leśnych duktach zakończył się wysokim mandatem.

Od kilku tygodni do pracowników Nadleśnictwa Ostrołęka docierały niepokojące sygnały od osób chcących korzystać z uroków lasu o szalejących osobach na motocyklach crossowych i quadach.

Monitoring miejsc, gdzie  urządzono rajdy przyniósł skutek. W niedzielne popołudnie udało się ująć motocyklistę, który z ogromnym hałasem przemierzał tereny leśne niszcząc drogi i ściółkę leśną. Miłośnik  rajdów po lesie został ukarany mandatem.

Służba Leśna cały czas monitoruje teren nadleśnictwa, gdyż leśnicy chcą ujawnić osoby bezprawnie korzystające z lasu. Zniszczone dojazdy pożarowe i rozgrabiona ściółka leśna to najczęstszy krajobraz po urządzanych rajdach motocykli crossowych lub samochodów terenowych.

Warto przypomnieć, że bezprawny wjazd do lasu reguluje art. 29 ustawy o lasach oraz art. 161 Kodeksu wykroczeń.