Kolejny etap wprowadzania rdestniczki gęstej

Tysiąc sadzonek rdestniczki gęstej posadzili leśnicy z Nadleśnictwa Polanów (RDLP w Szczecinku). Był to kolejny etap reintrodukcji tej zagrożonej wyginięciem rośliny.
16.07.2018 | NADLEśNICTWO POLANóW

Tysiąc sadzonek rdestniczki gęstej posadzili leśnicy z Nadleśnictwa Polanów (RDLP w Szczecinku). Był to kolejny etap reintrodukcji tej zagrożonej wyginięciem rośliny.

Pierwszy etap prac  był prowadzony na terenie Nadleśnictwa Polanów już w ubiegłym roku. Jednak, żeby stwierdzić, czy rdestniczka gęsta (Groenlandia densa) poradziła sobie w otaczającym ją środowisku musi minąć kilka lat. W tym czasie eksperci m.in. z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, będą prowadzili  nadzór nad programem.

Rdestniczka gęsta występuje zarówno w wodach płynących, jak i stojących, nie ma również ściśle określonych preferencji co do podłoża, ponieważ może rosną zarówno na dnie torfowym, jak i piaszczystym. Kwitnie od czerwca do sierpnia.

Po raz ostatni na terenie nadleśnictwa zaobserwowano rdestniczkę w latach 80. ubiegłego wieku w okolicach Miastka. Niestety, roślina ta była stopniowo wypierana przez obce gatunki, np. moczarkę kanadyjską.
W Polsce do zanikania tej rośliny przyczyniło się również zanieczyszczanie wód i prace hydrotechniczne. W 2006 r. rdestniczka została zamieszczona na Czerwonej liście roślin i grzybów Polski  w kategorii wymierający — krytycznie zagrożony. W Polskiej Czerwonej Księdze Roślin z 2016 r. otrzymała kategorię CR, czyli krytycznie zagrożony. W minionych kilkudziesięciu latach była notowana na pojedynczych stanowiskach na Pomorzu. Jako gatunek zagrożony jest wymieniana także w czerwonych księgach Niemiec, Czech, Słowacji i Białorusi.

Dlatego zdecydowano się na reintrodukcje, czyli ponowne wprowadzenie na stare miejsca bytowania rodzimego gatunku.

 

 

Reintrodukcja rdestniczki gęstej prowadzona jest przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach projektu LIFEDrawaPL, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.