Kolejne strefy dla chronionych gatunków

Leśnicy z radomskiego Nadleśnictwa Ruda Maleniecka we współpracy z przyrodnikami z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach działają na rzecz ustanowienia kolejnych stref ochrony ostoi ptaków: bociana czarnego i bielika.
07.08.2020 | Damian Mazur, Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

Leśnicy z radomskiego Nadleśnictwa Ruda Maleniecka we współpracy z przyrodnikami z Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach działają na rzecz ustanowienia kolejnych stref ochrony ostoi ptaków: bociana czarnego i bielika.

Na terenie Nadleśnictwa Ruda Maleniecka dotychczas utworzono dwie strefy ochrony ostoi wokół gniazd oraz miejsca bytowania cennych i chronionych gatunków ptaków, obydwie dla bociana czarnego. W tym roku leśnicy z tego nadleśnictwa we współpracy z przyrodnikami znaleźli jeszcze dwa gniazda ptaków objętych ochroną strefową.

Dzięki monitoringowi prowadzonemu przez Lasy Państwowe podczas rutynowych czynności zauważono nowe stanowisko bielika (Haliaeetus albicilla) oraz przy ścisłej współpracy z Mazowiecko-Świętokrzyskim Towarzystwem Ornitologicznym - Zbigniewem Fijewskim zlokalizowano kolejne gniazdo bociana czarnego (Ciconia nigra).

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka niezwłocznie przystąpiło w porozumieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach do wyznaczenia stref ochrony ostoi obu gatunków.
Granice stref już zostały uzgodnione, a w najbliższym czasie zostaną wydane decyzje administracyjne powołujące strefy. W strefie ochrony całorocznej bielika i bociana znajdzie się łącznie ok. 17 ha lasów, natomiast w strefie ochrony okresowej ok. 71 ha, czyli łącznie zajmują one powierzchnię ok. 88 ha. Zasięg stref uwzględnia potrzeby danego gatunku, a ich ustanowienie umożliwia skuteczną ochronę ptaków.

Nowo odnotowane  gniazda są zlokalizowane w drzewostanach gospodarczych przy niedawno odnowionych powierzchniach leśnych, gdzie ptaki mają dobry dolot do swoich miejsc rozrodu.

Po raz kolejny okazuje się, że spełnianie funkcji gospodarczych lasów, przy stwarzaniu dogodnych warunków siedliskowych dla roślin i zwierząt występujących naturalnie na terenie Polski jest możliwe, a harmonijna współpraca z lokalnymi organizacjami przyrodniczym daje wymierne efekty dla przyrody.