Kolejne rośliny trafiły do leśnego banku

Tylko podczas tego miesiąca w Leśnym Banku Genów Kostrzyca zabezpieczono materiał genetyczny zagrożonych wyginięciem 16 gatunków roślin.
25.06.2019

Tylko podczas tego miesiąca w Leśnym Banku Genów Kostrzyca zabezpieczono materiał genetyczny zagrożonych wyginięciem 16 gatunków roślin.

Wśród ostatnio zebranych roślin są fragmenty tkanek krytycznie zagrożonego wyginięciem pszczelnika wąskolistnego (Dracocephalum ruyschiana), który w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin znajduje się w kategorii CR, czyli jest krytycznie zagrożony. Od dłuższego czasu jest zauważalny spadek jego liczby stanowisk i liczebności populacji na dotychczasowych stanowiskach.

Wśród zdeponowanych w banku DNA gatunków znalazły się również próbki szafirka miękkolistnego (Muscari comosa), lilii bulwkowatej (Lilium bulbiferum), pełnika europejskiego (Trollius europaeus) oraz kosaćca syberyjskiego (Iris sibirica).

Każda z wymienionych roślin w różnym stopniu jest zagrożona wyginięciem, a liczba miejsce, gdzie występują z roku na rok maleje. Na zmniejszenie liczby stanowisk miało wpływ m.in. wykopywanie roślin do ogródków. Natomiast w przypadku kosacica głównym zagrożeniem jest zmiana warunków w miejscach jego występowania, a także obniżenie poziomu wód gruntowych.

W tym roku kolekcja banku DNA i tkanek wzbogaci się o próbki kolejnych 60 gatunków roślin. Zbiory obejmą obszar całej Polski, w tym parki narodowe - Bieszczadzki, Kampinoski, Tatrzański, Karkonoski oraz Gór Stołowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz obszarów NATURA 2000.

W banku znajduje się materiał genetyczny 105 gatunków roślin pochodzących z terenu Puszczy Białowieskiej oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zabezpieczony w ciągu ostatnich dwóch lat materiał roślinny zebrano w ramach projektu „Identyfikacja molekularna (barkodowanie DNA) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej”.

Warto przypomnieć, że 24 maja uruchomiono nowoczesny Kriogeniczny Bank Genów, w którym są magazynowane zasoby genowe cennych drzew i krzewów leśnych, roślin zielnych, a od niedawna również geny zwierząt. Decyzja o budowie obiektu, o powierzchni 700 m2, została wymuszona coraz większą liczbą zasobów genowych, które trafiają do leśnego banku. Inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł.