Niebezpieczne znalezisko w Nadleśnictwie Międzychód

Niemal 400 kg materiałów wybuchowych z okresu II wojny światowej znaleziono w lasach Nadleśnictwa Międzychód (RDLP w Szczecinie).
18.10.2017 | Janusz Wołoszyn, Nadleśnictwo Międzychód

Niemal 400 kg materiałów wybuchowych z okresu II wojny światowej znaleziono w lasach Nadleśnictwa Międzychód (RDLP w Szczecinie).

W 80 metrowym okopie, będącym stanowiskiem ogniowym moździerzy, odnaleziono 116 pocisków moździerzowych kaliber 81 mm (wzór 1934).

Amunicja, 13 października została przewieziona przez 21 Patrol Rozminowania z Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim na poligon, gdzie została zniszczona.

Pomimo upływu ponad 70 lat od zakończenia działań wojennych, na terenach leśnych wciąż znajdowane są niewypały i niewybuchy z okresu II wojny. Materiały te wciąż stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

W przypadku znalezienia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych lub innych przedmiotów mogących być wyposażeniem wojskowym, należy zachować szczególną ostrożność. Janusz Wołoszyn. O niebezpiecznym znalezisku należy poinformować, np. policję, straż pożarną czy leśną.

Należy oddalić się od tego miejsca, jednocześnie starając się zapamiętać jego lokalizację bądź jakieś cechy charakterystyczne ukształtowania terenu. Takie informacje później przydadzą się wezwanym służbom.

Nadleśnictwo Międzychód jest jednym z 58 nadleśnictw z terenu Polski, które wzięły udział w projekcie rekultywacji terenów zdegradowanych lub powojskowych. Na terenie nadleśnictwa istniały liczne obiekty wojskowe, np. strzelnice. Podczas trwania projektu zrekultywowano 8,54 ha terenu i znaleziono niemal tysiąc pocisków bądź granatów.