Kłody przeszły odbiór techniczny

Leśnicy z olsztyńskiego Nadleśnictwo Wichrowo dzielą się dobrą informacją. Rozwieszone przez nich kłody bartne spodobały się leśnym pszczołom.
13.08.2020 | Maciej Chromy, Nadleśnictwo Wichrowo

Leśnicy z olsztyńskiego Nadleśnictwo Wichrowo dzielą się dobrą informacją. Rozwieszone przez nich kłody bartne spodobały się leśnym pszczołom.

- Pszczoły zasiedlając je dokonały właśnie faktycznego „odbioru robót”! - donoszą leśnicy. Ostatni, letni przegląd 15 wichrowskich kłód bartnych wykazał, że sześć z nich zostało naturalnie zasiedlonych przez pszczoły. To naprawdę imponujący wynik, zważywszy na to, że jest to pierwszy rok od powieszenia kłód w tamtejszych lasach. Kłody bartne w leśnictwach Biały Krzyż i Dwa Stawy powieszono w zeszłym roku wspólnie z bartnikami z Puszczy Augustowskiej.


Dzięki kłodom lub też barciom pszczoły leśne mają lepsze warunki bytowania w ekosystemach leśnych, gdyż są one po prostu „dodatkowymi dziuplami” w lesie.

Technologia wykonania kłód bartnych oparta jest na dawnych wzorach, kiedy bartnictwo było szerzej rozwinięte w lasach, przed rozwojem gospodarki pasiecznej w ulach.

Szczytowy rozwój bartnictwa w Polsce przypadł na XVI i XVII w., natomiast w XIX w. powoli zanikło. Zbieraniem miodu z barci zajmowali się bartnicy (współcześni pszczelarze), którzy od właściciela lasu mieli pozwolenie na drążenie barci.

Pszczoły zbierając swoje pożytki zapylają wiele gatunków roślin. Z Programu Środowiskowego ONZ (UNEP, United Nations Environment Programme) wynika, że 84 proc. z 264 gatunków roślin uprawianych w Europie wymaga zapylania przez owady, głównie pszczoły, mało tego, wyłącznie te ostatnie zapylają 90 proc. roślin. To właśnie im ludzie zawdzięczają produkcję 1/3 żywności. Te pożyteczne owady zapylają aż 77 proc. gatunków roślin, z których są wytwarzane produkty spożywcze roślinnego pochodzenia.

W tym roku efekty ich pracy widać na przykładzie lip w wichrowskich lasach, na których zawiązało się wyjątkowo dużo owoców zwanych orzeszkami.

Leśnicy w całej Polsce podejmują szereg działań, które mają na celu poprawę warunków bytowania owadów zapylających w polskich lasach.

Bartnictwo - Infografika.jpg