Już się obudzili sprzymierzeńcy lasu

Okres nadchodzącej wiosny to czas wzmożonej aktywności mrówek – leśnych sanitariuszek.
28.06.2016 | Jarosław Karwański, Nadleśnictwo Żagań

Okres nadchodzącej wiosny to czas wzmożonej aktywności mrówek – leśnych sanitariuszek.

Wraz z nastaniem ciepłych dni owady te otwierają i ogrzewają swoje podziemne labirynty. Warto wiedzieć, że mrówki poprzez budowę swoich siedzib (mrowisk) pozytywnie wpływają na właściwości fizyko-chemiczne gleb. Budowa jednego kopca powoduje wydobycie na powierzchnię nawet kilku metrów sześciennych gleby. Te małe owady to prawdziwi inżynierowie. Mrowiska są precyzyjnie zrealizowanymi budowlami, z szeregiem tuneli i kanałów, które mają zapewnić odpowiedni mikroklimat mieszkańcom kolonii. System korytarzy chroni przed zmianami temperatur i wilgoci, jednocześnie zapewniają schronienie wszystkim lokatorom mrowiska.

Mrówki są niezwykle społecznymi owadami, ich typową cechą jest podział na grupy społeczne, którym przypisane są odpowiednie role - królowa (matka) składa jaja, rolą samców jest prokreacja ( mimo iż posiadają skrzydła, to żyją krótko i giną krótko po odbyciu lotu godowego) oraz robotnice, czyli bezpłodne samice, których zadaniem jest budowa i obrona gniazda oraz pielęgnacja królowej i jej potomstwa.

Owady te łączą w całość poszczególne elementy ekosystemu i uczestniczą w większości procesów przyrodniczych. Oddziałują na różne grupy roślin i zwierząt, przyczyniają się do szybszego obiegu materii w przyrodzie. Szybko i sprawnie „utylizują" martwe zwierzęta, ale także regulują liczebność innych owadów, często zapobiegając gradacjom gatunków żerujących w lasach. Mają także ogromne znaczenie w rozsiewaniu nasion roślin. Już ponad pół wieku temu naukowcy stwierdzili, że jedna kolonia mrówek leśnych w ciągu sezonu wegetacyjnego rozsiewa ponad 30 tys. nasion.

Leśnicy od lat troszczą się o mrówcze kolonie. Na początku tego roku opisywaliśmy „Zakątek mrówek”, czyli projekt realizowany na terenie podwrocławskiego Nadleśnictwa Zdroje. Leśnicy wspólnie z Fundacją Arka w jednym z oddziałów leśnictwa Polanica ogrodzili kilkadziesiąt mrowisk, a wiele nowo powstałych czeka na swoją kolej. Łącznie w ramach projektu jest chronionych ponad 100 mrowisk.