Jubileusz z żubrem w roli głównej

Miłośnicy, opiekunowie i naukowcy wzięli udział w uroczystości podsumowującej 150. rocznicę utworzenia w Pszczynie najstarszej na świecie zamkniętej hodowli żubrów. Spotkanie odbyło się w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.
28.06.2016 | Anna Tarkowska, RDLP w Katowicach

Miłośnicy, opiekunowie i naukowcy wzięli udział w uroczystości podsumowującej 150. rocznicę utworzenia w Pszczynie najstarszej na świecie zamkniętej hodowli żubrów. Spotkanie odbyło się w Muzeum Zamkowym w Pszczynie.

Uroczystość była podsumowaniem licznych wydarzeń zorganizowanych przez Nadleśnictwo Kobiór i Muzeum,  towarzyszących 150. rocznicy sprowadzenia żubrów do lasów pszczyńskich. Zwieńczeniem była rozpoczęta 10 września, międzynarodowa konferencja naukowa Stowarzyszenia Miłośników Żubrów, odbywająca się w Stajniach Książęcych w Pszczynie.

Maciej Kluss, gospodarz zamku pszczyńskiego przybliżył historię siedziby rodu Hochbergów, właścicieli zamku i jednocześnie tych, dzięki którym żubry znalazły się w tamtejszych lasach. Pszczyńska hodowla żubrów rozpoczęła się w 1865 r., kiedy książę Jan Henryk XI Hochberg wymienił z carem Aleksandrem II 20 sztuk jeleni na cztery żubry.

Obecnie geny Planty i Plebejera, żubrów pochodzących z Pszczyny, ma w 80 proc. cała współczesna populacja żubrów nizinnych.

- Najstarsza istniejąca hodowla, z której zwierzęta zasilały zwierzyńce na przełomie XIX i XX wieku, była źródłem aż czterech z dwunastu założycieli gatunku. Przez cały okres restytucji hodowla wspierała inne, zarówno zwierzętami jak i wiedzą i doświadczeniem. Przekazywanie wspaniałych, odchowanych zwierząt jest najważniejszym celem hodowli prowadzonej zgodnie z zasadami ochrony zmienności genetycznej – powiedziała prof. Wanda Olech – Piasecka, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów.

Od 1865 r. do ubiegłego roku w pszczyńskiej hodowli urodziło się 692 młodych, 52 żubry sprowadzono z innych ośrodków i aż 318 wywiezione do innych ośrodków.
Od 1996 r., kiedy to utworzono rezerwat przyrody Żubrowisko (ówczesny zarządca – Ojcowski Park Narodowy, przekazał hodowlę pod opiekę leśników w 1997 r.), stado żyjące na powierzchni 750 hektarów liczy ok. 40 osobników. W tym czasie zmodernizowano również infrastrukturę na terenie rezerwatu.

W 2006 r. utworzono Ośrodek Edukacyjny „Pszczyńskie żubry”, obecnie Ośrodek Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej. - Powstała także zagroda hodowlana dla linii pszczyńskiej, pełniąca również funkcję zagrody pokazowej, tylko w tym miejscu można zobaczyć żubry. Tu prowadzone są zajęcia edukacyjne, warsztaty czy plenery – podsumowała Elżbieta Wójtowicz z Nadleśnictwa Kobiór.

Podczas części oficjalnej Kordelasem Leśnika Polskiego odznaczono m.in. lekarza weterynarii Mieczysława Hławiczkę, który od lat dba o zdrowie i dobrą kondycję pszczyńskich żubrów.