Inwentaryzacja lasów nagrodzona

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów, prowadzona przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, otrzymała prestiżową nagrodę Złotego Godła Najwyższej Jakości Quality International 2016.
30.09.2016

Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasów, prowadzona przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, otrzymała prestiżową nagrodę Złotego Godła Najwyższej Jakości Quality International 2016.

Wyróżnienie zostało przyznane w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości.
Nagroda po raz 10. zostanie wręczona podczas Europejskiego Forum Jakości. Forum jest objęte honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, PARP oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Nagrodzona WISL jest prowadzona od 2005 r. w pięcioletnich cyklach, pierwszy obejmował lata 2005-2009, drugi 2010-1014, a trzeci rozpoczął się w 2015 r.

Więcej o nagrodzonym projekcie.

W trwającym, trzecim cyklu inwentaryzacją objęto również inne grunty pokryte roślinnością leśną, czyli tzw. lasy poza ewidencją. Jak wynika z danych Instytutu Geodezji i Kartografii powierzchnia takich obszarów może wynosić od 0,8 do 1,2 mln ha.

Pomiary i obserwacje przeprowadzane są na ok. 20 proc. stałych powierzchni próbnych, rozłożonych na terenie lasów całego kraju, niezależnie od formy własności. Cykliczność pomiarów pozwala na uchwycenie zmian zachodzących w lasach w całym kraju.

Prowadzenie WISL umożliwiło opisanie struktury i wielkości zasobów w lasach, dostarcza wiarygodnych danych przede wszystkim z zakresu struktury powierzchniowej i miąższościowej (według gatunków oraz klas wieku), wielkości zasobów drewna martwego, stanu zdrowotnego i występujących szkód w lasach. Dodatkowo wyniki WISL są istotnym źródłem wiedzy o strukturze siedlisk, stanie młodego pokolenia, bieżącym przyroście miąższości drzewostanów oraz wielkości użytkowania głównego.

Całość prac wykonuje Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej na podstawie umowy zawartej z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych.