Groszek różnolistny nadal rośnie w Puszczy Piskiej

Na terenie olsztyńskiego Nadleśnictwa Strzałowo odkryto stanowiska groszku różnolistnego.Rośliny, którą w Polsce po raz ostatni odnotowano niemal 60 lat temu.
27.07.2016 | Andrzej Ryś, Nadleśnictwo Strzałowo

Na terenie olsztyńskiego Nadleśnictwa Strzałowo odkryto stanowiska groszku różnolistnego.Rośliny, którą w Polsce po raz ostatni odnotowano niemal 60 lat temu.

Od tego czasu, czyli 1958 r.,  groszek różnolistny (Lathyrus heterophullus L.) uznano za gatunek wymarły na terenie kraju. Niespodziewanie, w 2015 r. strzałowscy leśnicy odnaleźli go na swoim terenie. Roślinę zauważono  na 12 stanowiskach. W chwili obecnej są to jedyne -  znane w Polsce stanowiska - tej bardzo rzadkiej w skali Europy rośliny.

W ubiegłym roku, na odkrytych stanowiskach policzono wszystkie pędy groszku. Szczegółowo opisano warunki przyrodnicze w jakich rósł, zwracając uwagę na ewentualne zagrożenia. Liczbę pędów oszacowano na niemal pół tysiąca (dokładnie było ich 445). W lipcu tego roku dokonano ponownego liczenia pędów na wszystkich 12 znanych stanowiskach.

Monitoring wykazał, że liczba pędów groszku różnolistnego wzrosła z 445 do 767, czyli w ciągu jednego roku odnotowano wzrost tego gatunku aż o 42 proc. Największy - prawie 10-krotny wzrost - zanotowano na stanowisku zlokalizowanym na skraju koszonej późną jesienią łąki. Na stanowisku, na którym są wypasane koniki polskie oraz na poboczach leśnej drogi przebiegającej przez uprawę leśną, zanotowano 3-krotny wzrost.

Przeczytaj też o przeszczepieniu przez olsztyńskich leśników grzybni rzadkiego miękusza szafranowego.

Natomiast na skraju dzierżawionej łąki, która jest koszona w lipcu, czyli w okresie kwitnienia, liczebność pędów rośliny nie uległa zmianie. Tylko na jednym stanowisku zarejestrowano spadek liczby pędów z 10 do czterech.

Warto podkreślić, że na stanowisku w przerzedzonym 50-letnim drzewostanie brzozowym, czyli potencjalnej świetlistej dąbrowie, gdzie nie wykonywano żadnych zabiegów ochronnych dla tego gatunku, liczba jego pędów - podobnie jak na koszonej późną jesienią łące - wzrosła również 10-krotnie.

Ponadto należy dodać, że w tym roku na terenie Nadleśnictwa Strzałowo odkryto cztery nowe stanowiska, na których zarejestrowano 322 pędy. Jedno ze stanowisk jest zlokalizowane na poboczach drogi powiatowej przebiegającej przez grunty Lasów Państwowych. W sumie po dwóch latach monitorowania rośliny zarejestrowano 994 pędy groszku różnolistnego. W większości były to pędy kwitnące i wykształcające nasiona.
Warto zaznaczyć, że wszystkie nowo odnalezione stanowiska są zlokalizowane na terenie lasów gospodarczych, gdzie od wielu lat jest prowadzona gospodarka leśna i pozyskiwane drewno.

To nie jedyne rzadkie rośliny, które w ostatnim czasie zinwentaryzowano w Nadleśnictwie Strzałowo. W tym roku stwierdzono tam występowanie rzadkich ciepłolubnych gatunków roślin, między innymi: leńca bezpodkwiatkowego (Thesium ebracteatum Hayne), miodunkę wąskolistną (Pulmonaria angustifolia L.), fiołka skalnego  (Viola rupestris F.W.Schmidt) i pięciornika piaskowego (Potentilla arenaria Borkh.).