Głuszce z Leżajska poszły w las

Krośnieńskie Nadleśnictwo Leżajsk przekazało młode głuszce do Nadleśnictwa Ruszów (RDLP we Wrocławiu). Ptaki wylęgły się w specjalnej hodowli w Brzózie Królewskiej.
11.04.2019 | Mariusz Rydzik, Nadleśnictwo Leżajsk

Krośnieńskie Nadleśnictwo Leżajsk przekazało młode głuszce do Nadleśnictwa Ruszów (RDLP we Wrocławiu). Ptaki wylęgły się w specjalnej hodowli w Brzózie Królewskiej.

Młode głuszce (Tetrao urogallus) będą adoptowały się do nowych warunków w specjalnie przygotowanych wolierach metodą „born to be free", polegającą na odchowie w naturalnym środowisku przez dorosłe samice.

Hodowla głuszców w Nadleśnictwie Leżajsk powstała w 1994 r. Początkowo składała się z osiatkowanych wybiegów dla ptaków. Obecnie infrastruktura hodowli składa się z 14 zadaszonych wolier, gdzie głuszce przebywają na piasku w sterylnych warunkach, 15 osiatkowanych wybiegów oraz dwóch odchowalni dla młodych ptaków. Obecnie ptaki mają do dyspozycji niemal 1 ha wydzielonego terenu.

Więcej o czynnej ochronie kuraków, prowadzonej przez LP,
można znaleźć w „Echach Leśnych"
.

Stado podstawowe składa się z ośmiu kogutów i 17 kur, coroczny odchów wynosi 35 młodych ptaków. To właśnie ptasia młodzież jest wsiedlana do środowiska naturalnego. W kolejnych latach planowane jest utworzenie drugiego stada podstawowego z ptaków pochodzących z Puszczy Solskiej.

Nadleśnictwo Leżajsk bierze aktywny udział w zasilaniu populacji głuszców w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej. Młode ptaki z tamtejszej hodowli są wsiedlane w nadleśnictwach Ruszów i Głęboki Bród, które uczestniczą w projekcie „ Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus L.)”.

W tych nadleśnictwach również powstały hodowle głuszców, założone przez Lasy Państwowe. Tym samym leśnicy włączyli się w czynną ochronę tego rzadkiego  leśnego kuraka. W Polsce głuszec od 1995 r. jest objęty ochroną gatunkową ścisłą, dodatkowo jego tokowiska podlegają ochronie strefowej.