Głuszce niedługo złożą jaja

Leśnicy z Ośrodka Hodowli Głuszca w krośnieńskiego Nadleśnictwie Leżajsk informują, że toki głuszców, ich podopiecznych sięgają zenitu.
12.04.2019 | ANNA BUKOWSKA, NADLEśNICTWO LEżAJSK

Leśnicy z Ośrodka Hodowli Głuszca w krośnieńskiego Nadleśnictwie Leżajsk informują, że toki głuszców, ich podopiecznych sięgają zenitu.

Głuszce z hodowli prowadzonej przez leśników z Nadleśnictwa Leżajsk już wykorzystują wiosnę na przedłużenie swojego gatunku. Po wyborze koguta, kury przechodzą do kolejnego etapu rozrodu - znoszenia jaj. Jaja są składane w pierwszej połowie kwietnia.

Więcej o hodowli w Nadleśnictwie Leżajsk

Głuszyce gniazda zakładają na ziemi, wyścielają je suchą trawą, mchem i liśćmi. Kura znosi jaja aż do wypełnienia gniazda, po czym zaczyna je wysiadywać. Jaja głuszców są kremowo-beżowe z brązowymi kropkami. Wysiadywaniem jaj, które trwa od 26 do 28 dni, i opieką nad potomstwem zajmują się wyłącznie kury.

W Ośrodku Hodowli Głuszca kury mają wybór, gniazda mogą zakładać w zadaszonych boksach lub w wolierach przypominających środowisko naturalne.

W czasie wysiadywania samica dwa razy dziennie schodzi z gniazda, w pośpiechu pobiera pokarm, zażywa kąpieli piaskowej i szybko wraca na gniazdo. W ostatnich dniach inkubacji robi to raz dziennie.

Głuszce mają jeden lęg w roku. Jeśli stracą jaja w pierwszej fazie wysiadywania, kura może go powtórzyć, ale liczba zniesionych jaj będzie znacznie mniejsza.
Głuszec jest gatunkiem poligamicznym i typowym zagniazdownikiem, to oznacza, że pisklęta szybko po wykluciu są zdolne do samodzielnego życia, są pokryte gęstym puchem, sprawnie chodzą, biegają, potrafią utrzymać stałą temperaturę ciała.

 

Nadleśnictwo Leżajsk bierze aktywny udział w zasilaniu populacji głuszców w Borach Dolnośląskich i Puszczy Augustowskiej. Młode ptaki są wsiedlane w nadleśnictwach Ruszów i Głęboki Bród, które uczestniczą w projekcie „Czynna ochrona nizinnych populacji głuszca (Tetrao urogallus)”.

W tych nadleśnictwach również powstały hodowle głuszców założone przez Lasy Państwowe. Tym samym leśnicy włączyli się w czynną ochronę tego rzadkiego leśnego kuraka. W Polsce głuszec od 1995 r. jest objęty ochroną gatunkową ścisłą, dodatkowo jego tokowiska podlegają ochronie strefowej.

Oznacza to, że przez cały rok w promieniu 200 m, a od lutego do końca maja w promieniu 500 m od tokowiska, obowiązuje zakaz wstępu do tych stref.
Krajową populację głuszca szacuje się na ok. 500 osobników, żyją one w czterech izolowanych populacjach: w Puszczy Augustowskiej (ok. 40 osobników), Borach Dolnośląskich, w Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich (ok. 110 osobników) oraz w Karpatach (ok. 300 osobników).