Ochrona kluczowych siedlisk to główny cel

- Nie ma możliwości zachowania krajobrazu puszczańskiego bez czynnej ochrony przyrody – powiedział podczas briefingu prasowego w Ministerstwie Środowiska Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych.
28.07.2017 | Tomasz Zielonka

- Nie ma możliwości zachowania krajobrazu puszczańskiego bez czynnej ochrony przyrody – powiedział podczas briefingu prasowego w Ministerstwie Środowiska Konrad Tomaszewski, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Na pytania dziennikarzy odpowiadali również prof. Jan Szyszko, minister środowiska i Andrzej Konieczny, pełnomocnik ministra ds. Puszczy Białowieskiej. - Puszcza Białowieska, to unikat w skali świata, mamy tam niezwykle cenne siedliska z punktu widzenia Natury 2000 - powiedział minister. Według prof. Jana Szyszko w dużej mierze jest to zasługa i dzieło rąk ludzkich.

Obecnie na terenie całej Puszczy Białowieskiej tj. w Białowieskim Parku Narodowym i w lasach gospodarczych trzech nadleśnictw: Hajnówka, Browsk i Białowieża trwa inwentaryzacja zasobów przyrodniczych. Ma ona pokazać, które cenne siedliska przyrodnicze występują na terenach gospodarczych i tych nietkniętych przez człowieka. Zaznaczając, że na terenach gospodarczych dodatkowo wyznaczono tzw. obszary referencyjne, które nie będą poddane presji człowieka. Wydzielenia referencyjne sięgają 1/3 terytorium tych nadleśnictw wraz z rezerwatami, to największy tego typu obszar w Europie.

Program inwentaryzacji, to część Programu dla Puszczy Białowieskiej, który dwa miesiące temu podpisał minister środowiska i dyrektor generalny Lasów Państwowych. Na jego mocy wszystkie dokumenty, listy i materiały prasowe dotyczące Puszczy będą digitalizowane i umieszczane na stronach resortu środowiska. - Na stronie pojawiło się 13 dokumentów i opracowań, a także 544 artykuły prasowe, które dotyczą Puszczy Białowieskiej. Liczba tych materiałów jest o wiele większa, w tej chwili są sukcesywnie wrzucane na stronę ministerstwa. Całość naszych działań jest transparentna – powiedział wiceminister Konieczny.

Dyrektor Konrad Tomaszewski pokazał dokument legalizujący inwentaryzacje, zapewniając, że lada chwila i on w całości znajdzie się na stronach Lasów Państwowych. - Chcemy, żeby inwentaryzacja odpowiedziała na dwa pytania, na ile różnorodność obserwowana w Puszczy Białowieskiej odpowiada tej pierwotnej, na terenach nietkniętych przez człowieka, porównując do terenów, na których człowiek gospodaruje, oraz, czy te siedliska przyrodnicze, rośliny i zwierzęta w ramach „obszarów naturowych”, w następstwie zaniechania działalności ludzkiej pozostają, czy zanikają.

Przeczytaj także o pierwszym, zakończonym etapie inwentaryzacji

Konrad Tomaszewski przekonywał, że spór o puszczę nie jest merytoryczny, a ideologiczny.  - Jeżeli mówi się, że leśnik nie ma prawa realizować planu zadań ochronnych, to namawia się leśnika, żeby łamał prawo. Leśnicy nie oszaleli, doskonale wiedzą, co to jest Puszcza Białowieska i muszą się poruszać w ramach planu  – zauważył dyrektor generalny.

Działania ochronne przewidziane dla terenów puszczy są zintegrowane z innymi aktami prawnymi, które obowiązują leśników, dotyczą one między innymi ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także ustawy mówiącej o konieczności zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi przebywających w lesie.  - Priorytetem działań leśników będzie zabezpieczenie szlaków turystycznych, na których ludzie musza czuć się bezpiecznie – dodał Konrad Tomaszewski.

Minister Szyszko zapewnił również, że są w stałym kontakcie z Komisją Europejską i UNESCO, których przedstawiciele będą przebywać w Puszczy Białowieskiej od 4 do 8 czerwca.