Fińska delegacja z wizytą w Puszczy Białowieskiej

- Dyskutowaliśmy o wspólnych problemach przed jakimi staje gospodarka leśna. Jednym z nich jest integracja ochrony przyrody z gospodarką leśną – powiedział Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego ds. Organizacji i Rozwoju podczas spotkania z delegacją leśników z Finlandii. Wizyta fińskiej delegacji w Polsce trwała od 12 do 14 czerwca.
21.06.2018 | Marta Nurczyńska-Dałek, DGLP

- Dyskutowaliśmy o wspólnych problemach przed jakimi staje gospodarka leśna. Jednym z nich jest integracja ochrony przyrody z gospodarką leśną – powiedział Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego ds. Organizacji i Rozwoju podczas spotkania z delegacją leśników z Finlandii. Wizyta fińskiej delegacji w Polsce trwała od 12 do 14 czerwca.

Przedstawiciele Metsähallitus gościli w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz na terenie Puszczy Białowieskiej. Wiele uwagi poświęcono gospodarce leśnej, jej integrowaniu z ochroną przyrody, certyfikacji leśnej, ale także komunikowaniu się, współpracy z różnymi grupami interesu i wyzwaniach dla leśników, jakie się z tym wiążą.

Obie strony zaprezentowały w zarysie swoje instytucje, opowiedziały o leśnictwie i prowadzonej gospodarce leśnej w swoich krajach. Rozmawiano także o rozwiązaniach stosowanych w zakresie hodowli lasu oraz o przyjętych systemach certyfikacji leśnej.

Polska i Finlandia prezentują odmienne modele leśnictwa. Finlandia jest krajem o wysokiej lesistości, sięgającej ponad 70 proc. Struktura własnościowa lasów w Finlandii znacząco różni się od polskiej. Zdecydowana większość lasów fińskich pozostaje w rękach prywatnych. Zróżnicowany klimat na południu i północy kraju warunkuje różne praktyki hodowlane.

Tematem, który przewijał się podczas całej wizyty były kwestie związane z integrowaniem ochrony przyrody z gospodarką leśną oraz wiążące się z tym zadania w zakresie komunikowania się z różnymi grupami interesu. Okazuje się, że pod wieloma względami wyzwania dla leśnictwa w obu krajach są podobne, stąd wspólne poszukiwanie rozwiązań i dzielenie się pozytywnymi doświadczeniami mają tym większe znaczenie

- Dyskutowaliśmy o  wspólnych problemach przed jakimi staje gospodarka leśna. Jednym z nich jest ochrona przyrody i integracja ochrony przyrody z gospodarką leśną. Nasi koledzy z Finlandii mają wiele pytań, ale mają też wiele doświadczeń w tym zakresie. I dlatego jest to owocna wizyta – powiedział Tomasz Zawiła-Niedźwiecki.

W Puszczy Białowieskiej goście mieli okazję obejrzeć drzewostany dotknięte gradacją kornika drukarza na terenie nadleśnictw Browsk i Hajnówka. Skala gradacji i straty w drzewostanach bardzo zaskoczyły fińskich leśników.

W Finlandii problem z kornikiem występuje sporadycznie i na małych powierzchniach leśnych. Jednakże Jussi Kumpula, dyrektor zarządzający w firmie Metsähallitus, zwraca uwagę  na zmiany klimatu, wraz z którymi wzrasta w lasach zagrożenie ze strony szkodników owadzich, również w Finlandii.

- Ostatnio miesiące letnie w Finlandii były bardzo ciepłe, co sprzyjało pojawianiu się kornika w lasach. Jednakże nie na taką skalę. Gradacje kornika ograniczały się do pojedynczych niewielkich obszarów. Oczywiście musimy uważnie przyglądać się temu zjawisku, uczyć się także na polskich doświadczeniach, aby z wyprzedzeniem reagować na zagrożenie - przyznał Jussi Kumpula.

Lasy Państwowe od wielu lat współpracują z fińskim przedsiębiorstwem Metsähallitus, również w ramach Stowarzyszenia EUSTAFOR.

Grupa Metsähallitus zarządza 1/3 lasów i wód w Finlandii, zlokalizowanych na terenie całego kraju. Podzielona jest na kilka segmentów.  Za pozyskanie i sprzedaż drewna oraz za prowadzenie gospodarki leśnej w lasach państwowych Finlandii odpowiada wyodrębniona w 2016 r. spółka Metsähallitus Forestry Ltd, która gospodaruje na łącznej powierzchni 12,7 mln ha, z czego 5,1 mln ha to grunty leśne, a 3,4 mln ha obszary wodne. Pozostałe 4,2 mln ha to obszary chronione i rezerwaty. Grupa Metsähallitus zarządza także parkami narodowymi, zajmuje się również nadzorem nad łowiectwem i rybołówstwem na terenie lasów państwowych w kraju.