EUSTAFOR o polityce klimatyczno-energetycznej

Rola lasów w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej była jednym z tematów spotkania zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych.
28.07.2017 | Marta Nurczyńska-Dałek, DGLP

Rola lasów w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej była jednym z tematów spotkania zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych.

Gospodarzem spotkania EUSTAFOR-u  (The European State Forest Association), które zorganizowano 19 października w Warszawie, były Lasy Państwowe. 
Jednym z głównych tematów spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestii unijnej polityki dotyczącej użytkowania biomasy na cele energetyczne po 2020 r. Członkom EUSTAFOR-u zależy na rozwiązaniu, którego podstawą będzie zrównoważona gospodarka leśna, jednocześnie nie uderzy w konkurencyjność sektora leśnego, czy też ograniczy potencjał leśnictwa w łagodzeniu skutków zmian klimatu.

Podczas spotkania zarządu dyskutowano także na temat roli lasów i sektora leśnego w polityce klimatycznej Unii po 2020 r., czyli w kontekście opublikowanych ostatnio propozycji Komisji Europejskiej. Dotyczą one  uwzględnienia sektora użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa w zobowiązaniach UE w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego.

Potrzebę wzmacniania wspólnego głosu na forum unijnym potwierdza fakt stale rosnącej liczby członków EUSTAFOR-u. Na spotkaniu w Warszawie stowarzyszenie powiększyło się o dwie nowe organizacje -  Słoweńskie Lasy Państwowe oraz Państwową Agencję Zasobów Leśnych Ukrainy.

EUSTAFOR jest organizacją zrzeszającą podmioty zarządzające lasami państwowymi w Europie. Aktualnie liczy 30 członków pochodzących z 22 krajów europejskich. Ich zadaniem jest m.in. dostarczanie wiedzy eksperckiej na temat zrównoważonego i wielofunkcyjnego zarządzania lasami państwowymi, celem wspierania europejskiej polityki w zakresie leśnictwa.

Jest to organizacja cieszącą się dużym uznaniem na europejskiej arenie. Polska już od 10 lat należy do EUSTAFOR-u, czyli od początków powstania organizacji