EUSTAFOR dyskutował w Polsce

Implementacja w krajach unijnych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego zasad wprowadzania do obrotu drewna i produktów z drewna (EUTR) była głównym tematem spotkania przedstawicieli organizacji EUSTAFOR- Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych.
28.07.2017 | Damian Zieliński, Wydział Użytkowania Lasu DGLP

Implementacja w krajach unijnych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) dotyczącego zasad wprowadzania do obrotu drewna i produktów z drewna (EUTR) była głównym tematem spotkania przedstawicieli organizacji EUSTAFOR- Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych.

Pierwszy dzień warsztatów, które odbyły się w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, był poświęcony wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem zapisów rozporządzenia. Uczestnicy opisywali problemy pojawiające się w ich państwowych gospodarstwach leśnych oraz rozwiązania jakie stosują.
Spotkanie otworzył i moderował Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej.

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele organizacji członkowskich EUSTAFORu z Niemiec, Francji, Szwecji, Finlandii, Włoch, Łotwy oraz Rumuni.  Fińskie przedsiębiorstwo leśne Metsähallitus reprezentował Esa Härmälä, dyrektor generalny.

Założenia i zasady funkcjonowania stosowanego w Lasach Państwowych Systemu Zasad Należytej Staranności przy wprowadzaniu drewna do obrotu na rynek, przedstawił Damian Zieliński z Wydziału Użytkowania Lasu DGLP.

Dyskusję podsumował Piotr Borkowski, dyrektor EUSTAFOR-u, który przedstawił aktualne kierunki działań unijnych instytucji wobec EUTRu oraz wyzwania jakie stawiane są leśnictwu w Europie. Drugiego dnia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami ewidencji przychodu i rozchodu drewna jaki stosowany jest w LP. Spotkanie miało charakter warsztatów terenowych, gdzie został prześledzony cały proces: od pozyskania i odbiórki drewna po jego ewidencję w Systemie Informatycznym Lasów Państwowych, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów rozchodowych.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się nabijane na drewno znaczniki z numerami, które w Polsce stosuje się od wielu lat.

- Jestem pod wrażeniem stopnia szczegółowości systemu jaki funkcjonuje w LP, ale najważniejsze, że system się sprawdza i jest skuteczny - pokreślił Piotr Borkowski. Wizytacja terenowa była szczególnie ciekawa, ponieważ pokazała, że systemy ewidencjonowania surowca drzewnego różnią się w organizacjach, które zarządzają lasami w Europie.

Podsumowanie spotkania odbyło się na terenie Nadleśnictwa Celestynów, gdzie goście mieli możliwość zwiedzić Centrum Edukacji Leśnej i przyjrzeć się pozaprodukcyjnej działalności leśników. - Zaskoczyło mnie, że Lasy Państwowe oprócz produkcji drewna, zajmują się na tak szeroką skalę edukacją o lesie!- mówił przedstawiciel branży leśnej z Finlandii.

Okazją do zorganizowania kolejnego spotkania będzie opublikowanie przez Komisję Europejską raportu oceniającego skuteczność rozporządzenia EUTR w Europie.