Edukacja, która jest przygodą

Niemal 120 osób z całej Polski w ostatni weekend (16-17 października) zgłębiało tematykę pedagogiki przygodą. To już trzecia konferencja z cyklu „Edukacja przygodą". Lasy Państwowe były współorganizatorem konferencji.
28.07.2017 | CILP

Niemal 120 osób z całej Polski w ostatni weekend (16-17 października) zgłębiało tematykę pedagogiki przygodą. To już trzecia konferencja z cyklu „Edukacja przygodą". Lasy Państwowe były współorganizatorem konferencji.

W Leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Jedlni-Letnisku spotkali się przedstawiciele środowisk akademickich (badacze, teoretycy) i środowisk oświatowych , praktycy „aktywnej turystyki” (nauczyciele, edukatorzy, twórcy programów i projektów), aby wymienić się doświadczeniami z tego zakresu.

- Jedną z największych wartości konferencji  jest różnorodność środowisk jakie biorą w niej udział zarówno po stronie prelegentów jak i uczestników - podkreśliła Anna Pikus, naczelnik Wydziału Edukacji i Udostępniania Lasu DGLP.
- Edukatorzy leśni, edukatorzy prowadzący zajęcia na morzu, nauczyciele oraz naukowcy – to zaledwie część przedstawicieli środowisk edukacji nieformalnej. Ta różnorodność objawia się także w formach pracy z różnymi grupami odbiorców. Natomiast łączy je wspólny cel – kształtowanie postawy odpowiedzialności, współodczuwania i krytycznego myślenia, które pozwala mądrze dokonywać wyborów zarówno prośrodowiskowych jak i obywatelskich - dodała.

Podczas spotkania Anna Pikus zaprezentowała działania łączące edukację przygodą z ideą edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju, którą LP prezentują każdemu, kto odwiedzi ich w ośrodkach edukacji leśnej rozmieszczonych na terenie całej Polski.

Sławomir Brzózek, prezes Fundacji Nasza Ziemia, jednego z organizatorów tegorocznej konferencji, wyjaśnił, że idea konferencji zrodziła się z przeświadczenia, że nie tylko sala szkolna jest miejscem, gdzie można twórczo poznawać świat. - Nieodłącznym elementem takiej edukacji jest przyroda, która może występować zarówno w roli głównej, jako przedmiot nauczania, ale może też stanowić ciekawe i zadziwiające nas nieraz tło wydarzeń – powiedział.

Gościem specjalnym tegorocznego spotkania był dr Pete Allison z Uniwersytetu w Edynburgu. Bardzo dobrze znany w środowisku badaczy outdoor/adventure education, w szczególności ze swoich studiów nad wyprawami górskimi i żeglarskimi. - Uważam, że głównym zadaniem edukacji jest zapewnienie przetrwania dla takich wartości jak: ciekawość świata, hart ducha, wytrwałość w dążeniu do celu oraz współczucie - zaznaczył dr Allison, który był jednym z twórców i wieloletnim kierownikiem studiów doktoranckich w tym zakresie na Uniwersytecie w Edynburgu.