Dzikie kaczki zamieszkały w nowych koszach

Leśnicy z Nadleśnictwa Płaska (RDLP w Białymstoku) przedstawiają efekty wiosennej akcji wywieszania budek lęgowych dla gągołów oraz koszy dla kaczek krzyżówek.
04.07.2018 | Nadleśnictwo Płaska

Leśnicy z Nadleśnictwa Płaska (RDLP w Białymstoku) przedstawiają efekty wiosennej akcji wywieszania budek lęgowych dla gągołów oraz koszy dla kaczek krzyżówek.

To leżące tuż przy wschodniej granicy nadleśnictwo wyróżnia duża liczba jezior i zbiorników wodnych znajdujących się na jego terenie.

Leśnicy z tamtejszego nadleśnictwa chcąc zwiększyć liczbę lęgów ptaków wodnych wieszają dla nich specjalne domy. I tak dla gągołów wywieszono budki lęgowe, a dla kaczek kosze wiklinowe.

Gągoł (Bucephala clangula) to rzadki gatunek kaczki tzw. nurkującej. Ptaki te  gniazdują w dziuplach starych drzew, a zastępczo w specjalnych budkach lęgowych. Często zajmują dziuple na wysokości nawet 20 m nad ziemią, z których potomstwo wyskakuje bezpośrednio na powierzchnię wody lub ziemię.

Nawet z dużej odległości można łatwo rozpoznać samca tego gatunku, który posiada czarno-białe upierzenie. Podobnie jak u innych kaczek, samica ma bardziej stonowane barwy. W Polsce gągoły są objęte ścisłą ochroną gatunkową.

Natomiast kosze lęgowe dla kaczek krzyżówek (Anas platyrhynchos) zamontowane przez leśników z Nadleśnictwa Płaska zwiększyły liczbę bezpiecznie odbytych lęgów. Przez kolejne lata ułatwią one koczkom nie tylko gniazdowanie, ale również chronią przed presją drapieżników.

Krzyżówki na założenie gniazda najchętniej wybierają brzegi rzek, mokradła, rozlewiska, brzegi jezior czy śródleśne stawy. Okres lęgowy u kaczek krzyżówek przypada na wczesną wiosnę, czyli  przełom marca i kwietnia oraz maj.

 Leśnicy z tego białostockiego nadleśnictwa przeprowadzili badania stanu zasiedlenia przez kaczki krzyżówki wiklinowych koszy. W tym roku zostało zasiedlonych ok. 75 proc. koszy. Wynik ten, jak zauważają leśnicy jest  dużym sukcesem.