Dzięki fotopułapce poniosą karę za kłusownictwo

Nie takiego nagrania z fotopułapek spodziewali się strażnicy leśni z Nadleśnictwa Złoczew (RDLP w Łodzi).  Zamiast podpalacza nagrali się kłusownicy.
20.10.2020 | RDLP w Łodzi

Nie takiego nagrania z fotopułapek spodziewali się strażnicy leśni z Nadleśnictwa Złoczew (RDLP w Łodzi).  Zamiast podpalacza nagrali się kłusownicy.

We wrześniu w związku z podejrzeniem o podpalenia lasu strażnicy zamontowali fotopułapki w lasach leśnictwa Grzyb. Podczas analizy nagrań zauważyli, że zamiast podpalacza nagrali się mężczyźni wkładający do samochodu martwą sarnę oraz broń palną.

Całość materiałów przekazano policjantom ze Złoczewa. Dzięki odczytaniu numerów rejestracyjnych pojazdu oraz skutecznym działaniom policji zabezpieczono nielegalną broń i zatrzymano trzy osoby z województwa wielkopolskiego. Z informacji otrzymanych od policji wynika, że śledztwo może mieć jeszcze szerszy zakres.

Zatrzymanie kłusowników w Nadleśnictwie Złoczew jest kolejną w ostatnim czasie tego typu sprawą. W zeszłym tygodniu na terenie Nadleśnictwa Smardzewice skłusowano kilkuletniego jelenia. Sprawcę zatrzymano na gorącym uczynku, kiedy w pobliskiej szopie rozładowywał zastrzelonego byka. 

Powiadomiona przez pracownika nadleśnictwa policja zabezpieczyła na miejscu ślady i dowody przestępstwa. Sprawca przyznał się do popełnienia czynu i wskazał miejsce ukrycia broni. Broń została skonfiskowana, a sprawca zatrzymany. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi lokalna policja.

Działania kłusowników z uwagi na okres grzybobrania, poza oczywistymi szkodami w populacji zwierzyny leśnej, stanowią zagrożenie dla osób odwiedzających w tym czasie lasy.

Terenowa Służba Leśna prowadzi ciągłą obserwację terenu, podejmuje też działania prewencyjne i edukacyjne, m.in. we współpracy z policją i Państwową Strażą Pożarną, służące ochronie lasów przed szkodnictwem.

W 2019 r. na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi leśnicy odnotowali 3038 przypadków szkodnictwa leśnego (są to wszystkie przypadki szkodnictwa, nie tylko kłusownictwo). W 2018 r. było to 1753 przypadki. Oznacza to wzrost zagrożenia szkodnictwem leśnym o 1285 przypadków tj. o 73 proc. w stosunku do 2018 r.

Co wpływa na zwiększoną liczbę zgłoszeń? Urodzaj grzybów znajduje odzwierciedlenie w znaczącym wzroście bezprawnego korzystania z lasu, poprzez zwiększoną liczbę wjazdów do lasu. Takich wjazdów w łódzkich lasach w 2019 r. odnotowano 2279 (w większości dotyczyły wjazdów na grzyby), co stanowi 80 proc. bezprawnego korzystania z lasu.

Co do kłusownictwa, to, jak podkreślają leśnicy, wprawdzie utrzymuje się na niskim poziomie, to nadal zdarzają się przypadki nielegalnego polowania na zwierzynę.

Służby terenowe nadleśnictw w ubiegłym roku odnotowały sześć przypadków kłusownictwa, a w 2018 takich przypadków było cztery. Ofiarami kłusowników były dziki, jeleń oraz łoś.

O każdym przypadku, w którym istnieje podejrzenie szkodnictwa leśnego, należy niezwłocznie powiadomić nadleśnictwo lub Straż Leśną. Jeśli nie ma takiej możliwości, trzeba zwrócić się do policji lub biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.