Dyrektor generalny LP gościem Forum Leśnego ONZ

Lasy odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu najważniejszych zobowiązań międzynarodowych w zakresie klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przyjęty w ramach ONZ Strategiczny Plan dla Lasów na lata 2017-2030 definiuje globalne cele leśne, między innymi wzrost światowej powierzchni lasów o 3 proc., co oznacza dodatkowe 120 milionów hektarów lasu - obszar ponad dwukrotnie większy od Francji.
20.12.2018 | Marta Gaworska, DGLP

Lasy odgrywają kluczową rolę we wdrażaniu najważniejszych zobowiązań międzynarodowych w zakresie klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju. Przyjęty w ramach ONZ Strategiczny Plan dla Lasów na lata 2017-2030 definiuje globalne cele leśne, między innymi wzrost światowej powierzchni lasów o 3 proc., co oznacza dodatkowe 120 milionów hektarów lasu - obszar ponad dwukrotnie większy od Francji.

Jeden z paneli zorganizowany przez Forum Leśne ONZ w ramach COP24 w Katowicach poruszył kwestie, w jaki sposób Strategiczny Plan dla Lasów może przyczynić się do implementacji m.in. Porozumienia Paryskiego i Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 hołdując zasadzie, że prawdziwe zmiany wymagają zdecydowanych i wspólnych działań w ramach systemu ONZ.

Może cieszyć fakt, że lasy stały się ważnym elementem globalnych porozumień i agend politycznych ONZ. Dostrzegamy korzyści związane z promocją funkcji społecznych, środowiskowych czy ekonomicznych, które w skali globalnej stanowią o życiu i środkach utrzymania dla miliardów osób. Dlatego tak ważny jest obecny etap, kiedy trzeba znaleźć rozwiązania, które pozwolą na realizację międzynarodowych zobowiązań w praktyce.

Miernikiem krajowych działań na rzecz Strategicznego Planu dla Lasów mogą być tzw. "dobrowolne wkłady krajowe". Natomiast Porozumienie Paryskie mówi o ustalonych na poziomie krajowym „wkładach redukcyjnych”. Uczestnicy panelu skupili uwagę na odpowiednim wykorzystaniu potencjału lasów w ustanawianiu celów i zadań wyżej wymienionych zobowiązań wskazując jednocześnie na potrzebę synergii i spójności w realizacji Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030, Porozumienia Paryskiego i Planu strategicznego ONZ dla lasów 2030.

Dyrektor generalny LP Andrzej Konieczny podkreślił w swoim wystąpieniu, że podczas COP24 było wiele okazji, aby zapoznać się z modelem polskiego leśnictwa oraz tym, jak Lasy Państwowe realizują działania na rzecz globalnych wyzwań. - Leśnicy w Polsce od lat działają zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej, koncepcji, która zapewnia różnorodne korzyści społeczne, gospodarcze i środowiskowe i w praktyczny sposób wnosi wkład w realizację międzynarodowych zobowiązań. Jesteśmy chętni i otwarci, aby dzielić się naszymi doświadczeniami w świecie i tym bardziej cieszy nas zainteresowanie i współpraca z Forum Leśnym ONZ - mówił.

Uczestnikami panelu byli: Koji Hongo, wiceszef Agencji ds. Leśnictwa Japonii, Gehard Dieterle, dyrektor Międzynarodowej Organizacji ds. Drewna Tropikalnego, Martin Frick, Sekretariat Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu, UNFCCC, Hans Friederich, dyrektor Międzynarodowego Stowarzyszenia ds.  Bambusa i Ratanu.