Dyrekcje LP nagrodzone w konkursie dla pracodawców

Dwie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych zostały wyróżnione tytułem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Prezydent Andrzej Duda, podczas uroczystej gali 26 lutego, wręczył statuetki przedstawicielom krośnieńskiej i katowickiej dyrekcji LP.
28.02.2018 | Edward Marszałek, rzecznik prasowy RDLP w Krośnie, Jacek Derek, RDLP w Katowicach

Dwie regionalne dyrekcje Lasów Państwowych zostały wyróżnione tytułem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom". Prezydent Andrzej Duda, podczas uroczystej gali 26 lutego, wręczył statuetki przedstawicielom krośnieńskiej i katowickiej dyrekcji LP.

Spośród 36 pretendentów, proponowanych przez organizacje związkowe Solidarności, już po raz 10. wyłoniono firmy i organizacje najbardziej przyjazne pracownikom. Podczas tegorocznej gali wręczono aż 27 statuetek.
W uroczystości, oprócz laureatów, wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, rządu, a także Andrzej Konieczny, dyrektor generalny LP oraz inspektorzy pracy, członkowie KK NSZZ Solidarność.

- Sprawy pracownicze to niezwykle ważny element budowania nowoczesnego, bezpiecznego dla pracowników państwa - powiedział prezydent Andrzej Duda. – Muszę podkreślić wielki szacunek dla pracodawców, którzy przestrzegają zasad Konstytucji, prawa pracy i nie idą na skróty, aby zarobić więcej. Na dłuższą metę wynik jest wtedy ujemny – dla pracownika, pracodawcy i całego państwa. To, że w Polsce jest coraz więcej firm i instytucji, które przestrzegają prawa, gdzie pracownicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, świadczy o tym, że tacy pracodawcy rozumieją znaczenie społecznej gospodarki rynkowej, tak jak jest napisane w Konstytucji.

Kryteria wyboru, jak wyliczyła Grażyna Zagrobelna, dyrektor RDLP w Krośnie, obejmowały m.in. standardy przestrzegania przez pracodawcę prawa pracy, stosowane formy zatrudnienia, swobodę działania związków zawodowych czy funkcjonowanie rad pracowników. - Bardzo cieszy, że dostrzeżono w nas firmę, która spełnia najwyższe wymogi, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy i stabilność zatrudnienia - podkreśliła Grażyna Zagrobelna.

- Uhonorowanie katowickiej dyrekcji Lasów Państwowych to dla mnie wielki zaszczyt – powiedział Wiesław Kucharski, dyrektor RDLP w Katowicach. – Nie można osiągać wyników gospodarczych bez ludzi. Człowiek musi być podmiotem całego ogniwa toczących się procesów pracy. Uporządkowanie spraw pracowniczych jest kluczowe, a przyjazny pracodawca może liczy na wzajemność ze strony pracowników. Taka symbioza daje szansę nie tylko na to, że warunki pracy są lepsze, ale pozwala bardzo dobrze wykonywać działania związane z gospodarką leśną.

W całym Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe dobre praktyki wobec pracowników są od wielu lat stosowane. Wyróżnieni podkreślali, że nagroda powinna być sygnałem dla kierowników jednostek, że stwarzanie przyjaznych pracownikom warunków pracy, daje dobre efekty.

Pierwszy konkurs „Pracodawca przyjazny pracownikom” odbył się w 2008 r., został zainicjowany przez NSZZ Solidarność. W ideę wspierania pracodawców, którzy stosują propracownicze praktyki, włączył się Lech Kaczyński. Nieżyjący prezydent zaprosił laureatów na galę finałową do Pałacu Prezydenckiego. W ciągu minionych 10 lat nagrodzono 163 pracodawców, kilkunastu otrzymało wyróżnienie kilkakrotnie.