Dorastanie cietrzewi w Ośrodku Hodowli Cietrzewia

Aż 96 młodych cietrzewi odhodowano w tym roku w Ośrodku Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo (RDLP w Olsztynie). Ptaki niebawem trafią do środowiska naturalnego, zasilając lokalną populację tego ginącego kuraka.
11.08.2020 | Adam Gełdon, Nadleśnictwo Spychowo

Aż 96 młodych cietrzewi odhodowano w tym roku w Ośrodku Hodowli Cietrzewia Nadleśnictwa Spychowo (RDLP w Olsztynie). Ptaki niebawem trafią do środowiska naturalnego, zasilając lokalną populację tego ginącego kuraka.

Więcej informacji na temat działalności Ośrodka Hodowli Cietrzewia

Przy tak dużej liczbie wyklutych cietrzewi ważne jest codzienne dbanie o czystość w wolierach, również tych zlokalizowanych na zewnątrz ośrodka.  Wymiana podłoża odbywa się nawet klika razy w tygodniu. Dzięki temu minimalizuje się możliwość zachorowania cietrzewi i rozwoju niekorzystnych dla nich bakterii i pasożytów.

Młode cietrzewie muszą również dużo jeść, przede wszystkich pokarmu złożonego z owadów łąkowych i roślinności leśnej. Pokarm pozyskiwany jest wyłącznie z najczystszych miejsc, nieskażonych chemicznie, nienawożonych i oddalonych od dróg.

W 2018 r. w Nadleśnictwie Spychowo powstał ośrodek, który ma na celu hodowlę cietrzewi. Następnie ptaki są wsiedlane do środowiska naturalnego. Ośrodek powstał w ramach projektu rozwojowego „Czynna ochrona cietrzewia na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych w Polsce” i jest to kolejny projekt z zakresu czynnej ochrony przyrody, finansowany z funduszu leśnego.

Budynek, w którym hodowane są cietrzewie jest wykonany wyłącznie z ekologicznych materiałów. Drewno użyte do jego budowli pochodzi z mazurskich lasów i zostało zabezpieczone jedynie przez opalanie.

W ośrodku i na zewnątrz znajdują się woliery, w których leśnicy prowadzą hodowlę cietrzewi. Młode osobniki są w nich przygotowywane do życia na wolności. Natomiast w wybranych ostojach ptaki będą przystosowywać się do warunków, w których przyjdzie im żyć po wypuszczeniu na wolność. Wsiedlane ptaki powinny przyłączyć się do lokalnych populacji i przyczyniły się do zwiększenia ich liczebności.

Działania leśników są bardzo ważne dla powodzenia całego projektu, którego głównym celem jest zachowanie lub odtworzenie populacji gatunku w rejonach, gdzie w przeszłości występował. W wybranych nadleśnictwach podejmowane są zabiegi ochrony czynnej, które mają ograniczyć niekorzystne zmiany zachodzące w ostojach cietrzewi i poprawić ich warunki bytowania.