Dodatkowa ochrona obszarów Natura 2000

Niemal 1600 km szlaków i 156 obiektów turystycznych ma powstać w ramach projektu, który ma na celu ochronę obszarów przyrodniczo cennych w województwie świętokrzyskim.
28.07.2017 | Edyta Nowicka, RDLP w Radomiu

Niemal 1600 km szlaków i 156 obiektów turystycznych ma powstać w ramach projektu, który ma na celu ochronę obszarów przyrodniczo cennych w województwie świętokrzyskim.

Projekt, zainicjowany przez dyrektora radomskiej dyrekcji LP oraz prezesa WFOŚIGW w Kielcach, zakłada budowę szlaków, tras i ścieżek, przy których powstaną obiekty infrastruktury turystycznej. Zostaną w nim uwzględnione poszczególne propozycje nadleśnictw, samorządów oraz Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Rozwiązania zaproponowane przez te podmioty pozwolą na odpowiednie ukierunkowanie ruchu turystycznego.

W poniedziałek podczas konferencji, Tomasz Sot, dyrektor RDLP w Radomiu, Andrzej Pałys, prezes WFOŚIGW w Kielcach oraz Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego, omówili główne założenia projektu. Ponadto zaznaczyli, że koncepcja jest odpowiedzią na potrzebę ochrony obszarów Natura 2000 przed niekontrolowaną presją turystyczną.

Tomasz Sot podkreślił, że tylko dzięki współpracy możliwe jest utworzenie spójnego systemu kierunkującego ruch turystyczny i chroniącego przyrodę bez względu na to, czy jest to teren zarządzany przez Lasy Państwowe, gmin czy parku narodowego. Zwrócił uwagę, że projekt zakłada wykorzystanie sieci dróg leśnych do celów turystyki i rekreacji, a budowa przy drogach leśnych obiektów infrastruktury turystycznej potwierdzi wielofunkcyjność gospodarki leśnej.


Mat. prasowe

Będzie on realizowany w 16 nadleśnictwach, Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz w 54 jednostkach samorządu terytorialnego. Przedsięwzięcie, przy którym będzie współpracowało ponad 70 beneficjentów, umożliwi ochronę ponad 160 tys. ha obszarów podlegających programowi Natura 2000.

Podczas spotkania podkreślono, że dostrzeżenie wspólnych celów przez różne podmioty zainteresowane ochroną przyrody i turystyką oraz utworzenie jednolitego systemu udostępnienia, daje szansę na ochronę tego niezwykle cennego przyrodniczo regionu. Inicjatywa ta uwzględnia również społeczne zapotrzebowanie na edukację przyrodniczo-leśną, a jej celem jest przyjazne udostępnienie lasów mieszkańcom regionu. 

W projekcie planuje się również stworzyć aplikacje, które pozwolą użytkownikom uzyskać informacje o nadleśnictwie, ciekawych miejscach, wskazówki terenowe i zlokalizować inne obiekty objęte projektem.

RDLP w Radomiu, samorząd i Świętokrzyski Park Narodowy pierwsze prace dotyczące projektu podjęły już w 2013 r. W tym roku wykonano dokumentację projektową obiektów infrastruktury w wariantach tradycyjnym i nowoczesnym. Obiekty będą adaptowane do konkretnego miejsca i potrzeb każdego uczestnika projektu. Już niedługo powstanie pilotażowy obiekt infrastruktury turystycznej w Nadleśnictwa Starachowice.

Projekt będzie realizowany w ramach unijnego dofinansowania, będzie ono wynosiło 85 proc. kosztów inwestycji. Całość realizacji projektu oszacowano na ok. 80 mln zł.