COP24. Katowicka deklaracja „Lasy dla Klimatu” przyjęta

Polska prezydencja ogłosiła swoją kolejną inicjatywę - Katowicką Deklarację Ministerialną „Lasy dla Klimatu”. W spotkaniu udział wzięli m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz Paola Deda, reprezentująca UNECE.
14.12.2018 | Źródło: COP24 Biuro Prasowe, Tomasz Esman, CILP

Polska prezydencja ogłosiła swoją kolejną inicjatywę - Katowicką Deklarację Ministerialną „Lasy dla Klimatu”. W spotkaniu udział wzięli m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz Paola Deda, reprezentująca UNECE.

Porozumienie paryskie prezentuje powszechną wolę do globalnego wysiłku w celu osiągnięcia równowagi między antropogenicznymi emisjami gazów cieplarnianych pochodzącymi ze źródeł i ich absorbcją przez pochłaniacze. Odpowiedzialność za realizację tego celu spoczywa na wszystkich rządach, ponieważ może on zostać osiągnięty jedynie przy globalnym wysiłku.

Tekst przyjętej deklaracji

Artykuł piąty Porozumienia paryskiego jest jednym z najważniejszych artykułów, gdyż wskazuje drogę wdrożenia podstawowego założenia tego dokumentu, jakim jest równowaga pomiędzy emisjami i pochłanianiem w drugiej połowie obecnego stulecia. Strony powinny podjąć działania w celu zachowania i poprawy stanu pochłaniaczy oraz zbiorników gazów cieplarnianych, w tym lasów. Wielofunkcyjna i zrównoważona gospodarka leśna jest kamieniem milowym dla osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Nie ma przyszłości bez przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ale nie ma też przyszłości bez lasów. Dlatego podczas COP24 odbyło się specjalne wydarzenie dla ministrów i przewodniczących delegacji dotyczące poparcia Stron dla Katowickiej Deklaracji Ministerialnej „Lasy dla Klimatu”. Dokument został przyjęty przez aklamację.

Jak podkreślił minister środowiska Henryk Kowalczyk, lesistość Polski systematycznie się zwiększa. - Od 1995 roku do 2014 roku powierzchnia lasów wzrosła w naszym kraju o 504 tys. ha. To między innymi ogromna zasługa nadzorowanych przez Ministerstwo Środowiska Lasów Państwowych - wyjaśnił.

Szef resortu środowiska dodał, że lasy stanowią blisko jedną trzecią powierzchni Polski. - Badania naukowe pokazują, że między innymi poprzez sadzenie odpowiednich gatunków drzew można zwiększyć zdolność lasów do pochłania CO2, a tym samym zmniejszyć skalę spodziewanych zmian klimatu – zaznaczył. - Podczas COP24 chcemy pokazać, jak dążyć do osiągnięcia równowagi między emisją a pochłanianiem, posługując się innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej oraz wykorzystując naturalny proces pochłaniania CO2 przez gleby i lasy – powiedział.

Minister środowiska Henryk Kowalczyk wezwał do pilnego podjęcia globalnych działań do ograniczenia wylesiania i degradacji terenów leśnych. - Na całym świecie tracimy zbyt wiele terenów leśnych, co budzi poważne zaniepokojenie. W skali globalnej wylesienie jest alarmującym problemem. To właśnie ono oraz pożary lasów  odpowiadają za 11 proc. emisji CO2. Rola lasów w procesie ograniczenia zmian klimatycznych stanowi jeden z priorytetów dla prezydencji CO24 - zauważył.

Wiceminister środowiska Małgorzata Golińska podkreśliła, że Polska wspiera wszystkie działania mające na celu wzmocnienie roli, jaką lasy pełnią w adaptacji oraz w zmniejszaniu wpływu emisji na klimat. Zauważyła również, że lasy, gleby, obszary podmokłe, cały biosystem to istotny element rozwiązania globalnego problemu, jakim jest zmiana klimatu.

Przyjęta deklaracja to jedna z trzech inicjatyw zaoferowanych przez polski rząd podczas szczytu klimatycznego, wcześniejsze dotyczyły elektromobilności oraz sprawiedliwej transformacji.

Podczas podpisywania deklaracji została wyświetlona animacja dotycząca zmian klimatu. Wprawdzie film „Trzy małe świnki i zmiany klimatu” został zrobiony dla dzieci i młodzieży, ale zawarte w nim przesłanie powinno być ważne dla osób w każdym wieku.  

Autorzy filmu przypominają, że emisja CO2 z produktów ze stali i betonu jest aż o 30-40 proc. wyższa niż tych wykonanych z drewna. Najważniejsze, że globalna emisja CO2 może być zmniejszona jeśli tylko drewno będzie częściej wykorzystywane np. w budownictwie.
Animacja została wyprodukowana przez UNECE oraz Lasy Państwowe. Dyrektor generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny powiedział, że animacja pokazuje, że nasze wybory mają wpływ na środowisko i zmiany klimatu.

 

Dzień wcześniej, we wtorek 11 grudnia, rozmawiano natomiast o czystości powietrza. Zanieczyszczenie powietrza to bardzo ważny problem, który dotyczy głównie miast. – Co rocznie w Polsce z powodu zanieczyszczonego powietrza, przedwcześnie umiera około 45 tys. osób  – informował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Niestety miasta o najgorszej jakości powietrza w Europie znajdują się głównie w Polsce. We wtorek eksperci wspólnie pochylili się nad problemem zanieczyszczenia powietrza. – Dbanie o czystość środowiska to zadanie nie tylko Ministerstwa Środowiska, dotyczy to wszystkich resortów. Tylko podjęte wspólnie działania mogą dać pożądany efekt  – mówił Kowalczyk.

Chcąc zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza rząd przygotował programy, które pozwolą na zastosowanie prośrodowiskowych technologii dla polepszenia jakości powietrza.  Jak mówiła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, od stycznia rozpocznie się program termomodernizacji budynków. Dotychczas wpłynęło 10 tys. wniosków.
Minister podkreślała również, że w celu poprawy jakości powietrza bardzo ważna jest edukacja społeczeństwa. Oprócz termomodernizacji planowane jest wyeliminowanie emisji rozproszonej tak, dzięki temu będzie można łatwiej kontrolować emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Co ważne, planowane jest także zwiększenie udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. Do 2030 r.  w Polsce udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł będzie stanowił 28 proc. Obecnie kształtuje się na poziomie 11 proc., natomiast już w 2020 r.  planowany jest udział w wysokości 15 proc. Warto przypomnieć, że do odnawialnych źródeł energii należy drewno. Lasy Państwowe sprzedają zrębki, czyli pocięte na drobne fragmenty gałęzie i odpadki pozostałe po ścince drzew.

Problem złej jakości powietrza to problem globalny i dotyczy również innych państw. - Jakość powietrza to wspólny temat do rozmów pomiędzy naszymi państwami – zauważył minister czeskiego ministerstwa środowiska Richard Brabec. Podkreślał, że jeśli Polska nie zmniejszy zanieczyszczenia powietrza wówczas Czesi nie będą mogli osiągnąć docelowej jakości powietrza.