Choinka spod papieskiego okna nie zmarnuje się

Najsłynniejsza choinka bożonarodzeniowa w Krakowie, potężny świerk spod okna papieskiego przywieziony w grudniu ubiegłego roku z włoskich Dolomitów, została przewieziona do szkółki leśnej w Kłaju w Puszczy Niepołomickiej. Gałęzie zostaną zrębkowane i staną się nawozem dla kolejnych pokoleń drzew. Zdrowe fragmenty kłody zamienią się w drewniane ławeczki, które trafią do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.
28.07.2017 | ZDZISłAWA KOT-MALINOWSKA, RZECZNIK PRASOWY RDLP W KRAKOWIE

Najsłynniejsza choinka bożonarodzeniowa w Krakowie, potężny świerk spod okna papieskiego przywieziony w grudniu ubiegłego roku z włoskich Dolomitów, została przewieziona do szkółki leśnej w Kłaju w Puszczy Niepołomickiej. Gałęzie zostaną zrębkowane i staną się nawozem dla kolejnych pokoleń drzew. Zdrowe fragmenty kłody zamienią się w drewniane ławeczki, które trafią do Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Ponad 20-metrowy świerk wyrósł w Dolomitach, we włoskim Trentino, na wysokości 1400 m n.p.m. W grudniu ubiegłego roku Włosi ścięli ją i przywieźli pod okno papieskie w Krakowie, jako dar mieszkańców, przedsiębiorców i władz regionu dla bł. Jana Pawła II i ku radości krakowian. 22 grudnia ks. kardynał Stanisław Dziwisz zapalił światła na choince. W kolędowaniu wzięło udział m.in. kilkaset dzieci z krakowskich domów dziecka i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.

Operacja usunięcia kilkunastu metrów choinkowych oświetleń i setek ozdób świątecznych, a następnie demontaż konstrukcji trwała ponad 5 godzin. W pracach uczestniczyli zawodowi strażacy i kadeci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz leśnicy z Nadleśnictwa Niepołomice.

- Świerk został pocięty na 4-metrowe kłody, a następnie przetransportowany do szkółki leśną w Kłaju. Tutaj fragmenty drzewa zostaną zmielone (zrębkowane) i przeznaczone na kompost (podsypkę) w szkółce leśnej. W ten sposób stanie się nawozem dla kolejnego pokolenia drzew mówi Krzysztof Janioł, leśnik-szkółkarz z Kłaju, który nadzorował sobotnią akcję. Ze zdrowych fragmentów świerkowej kłody zostaną wykonane dwie ławeczki, które staną w alejkach różańcowych Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się” w Krakowie i będą służyć przybywającym tam z całego świata pielgrzymom.

Szkółka leśna w Kłaju ma powierzchnię blisko 6 hektarów. W jednym cyklu produkcyjnym (cykl trwa 2-3 lata) dorasta na niej około półtora miliona sadzonek drzew leśnych: dębu, sosny, buka, świerku, modrzewia, olchy i innych. Każdej wiosny leśnicy z Niepołomic sadzą ponad pół miliona nowych drzew. W tym roku wiosenne sadzenie, w zależności od pogody, rozpocznie się w marcu i potrwa do połowy maja.

Coroczne wydarzenie „Choinka pod Oknem Papieskim” jest nawiązaniem do tradycji stawiania świątecznych drzewek Janowi Pawłowi II na Placu św. Piotra w Rzymie. Pierwszą choinkę przy ul. Franciszkańskiej 3 w Krakowie, w grudniu 2007 roku, postawili małopolscy leśnicy wspólnie z miastem Nowy Targ. Tamten historyczny świerk był darem leśników polskich. Został przywieziony z lasu nieopodal szkółki leśnej w Spytkowicach, a ocechował je Andrzej Kwak, leśniczy leśnictwa Beskid.

W grudniu ubiegłego roku minęło dokładnie 30 lat od czasu, kiedy na Placu św. Piotra, na Boże Narodzenie 1982 r., pojawiła się pierwsza choinka. Na pamiątkę tamtego wydarzenia drzewo pod okno papieskie zostało przywiezione z Włoch. Za zainicjowanie i kultywowanie tradycji stawiania drzewa świerkowego-choinki przed oknem papieskim Domu Arcybiskupów Krakowskich, wspólnego bożonarodzeniowego kolędowania i pamięć o Ojcu Świętym Janie Pawle II, ks. kardynał Stanisław Dziwisz nadał Lasom Państwowym tytuł mecenasa wydarzenia „Choinka pod Oknem Papieskim”.