Certyfikat FSC dla pilskiej dyrekcji LP

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile utrzymała certyfikat FSC. Tym samym potwierdzono, że gospodarka w pilskich lasach jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi przepisami.
09.01.2019 | KRZYSZTOF DYMEK, RDLP W PILE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile utrzymała certyfikat FSC. Tym samym potwierdzono, że gospodarka w pilskich lasach jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi przepisami.

Okresowy audyt FSC w pilskiej dyrekcji LP został przeprowadzony na przełomie roku. W trakcie audytu sprawdzano zgodność sposobu prowadzenia gospodarki leśnej na terenie RDLP w Pile ze standardami FSC. Audytorzy skontrolowali dokumentację w biurze dyrekcji oraz całokształt prowadzonej gospodarki leśnej w nadleśnictwach Tuczno i Człopa.

Podczas pobytu w terenie audytorzy oceniali sposób prowadzenia gospodarki leśnej, jej wpływ na ochronę przyrody oraz jakość prac leśnych wykonywanych przez zakłady usług leśnych i ich relacje z nadleśnictwami.

Na spotkaniu zamykającym audyt, rekomendowano utrzymanie certyfikatu zarejestrowanego pod numerem SGS-FM/COC-004337 i obowiązującego do 9 marca 2023 r. 

Certyfikat stanowi potwierdzenie, że gospodarka w pilskich lasach jest prowadzona zgodnie z międzynarodowymi normami oraz kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów.