Bocianom czarnym w ramach projektu założono nadajniki

Trzy młode bociany czarne z Nadleśnictwa Zwoleń nie tylko zostały zaobrączkowane, ale założono im także nadajniki GPS. W ramach specjalnego bocianiego projektu jest monitorowanych kilkadziesiąt stanowisk lęgowych tego chronionego gatunku.
09.07.2018 | EDYTA NOWICKA, RZECZNIK PRASOWY RDLP W RADOMIU

Trzy młode bociany czarne z Nadleśnictwa Zwoleń nie tylko zostały zaobrączkowane, ale założono im także nadajniki GPS. W ramach specjalnego bocianiego projektu jest monitorowanych kilkadziesiąt stanowisk lęgowych tego chronionego gatunku.

Tutaj można śledzić kolejne działania w projekcie

W sobotę, 7 lipca w lasach Nadleśnictwa Zwoleń (RDLP w Radomiu) członkowie Komitetu Ochrony Orłów oraz pracownicy Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie wspólnie z pracownikami radomskiej dyrekcji LP i nadleśnictwa założyli loggery i obrączki trzem młodym bocianom czarnym (Ciconia nigra).

Loggery to lekkie i nowoczesne urządzenia, które zostały założone powyżej stawu skokowego ptaków, czyli bliżej środka ciężkości bociana. Dzięki czemu nie będą przeszkadzały ptakom w locie.

Dane przesłane z loggerów pomogą w zbieraniu informacji o dalszych losach bocianów. Wraz z informacjami z fotopułapek i kamer online (zakładanych również innym bocianom i przy innych gniazdach) pozwolą na badanie ekologii przestrzennej gatunku.

 

Podczas akcji oceniono także zagrożenia dla bocianów. W przypadku bocianów z Nadleśnictwa Zwoleń, to kuna leśna oraz brak dogodnego dolotu do drzewa z gniazdem, ze względu na dynamiczne rosnące w jego otoczeniu odnowienie grabu.
Obrączkowanie i zakładanie loggerów są jednymi z elementów ogólnopolskiego projektu „BocianiMy w Lasach. Dobre praktyki ochrony i zarządzania populacją bociana czarnego na terenach leśnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Jest on realizowany w całej Polsce, w wybranych 21 obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, obejmujących 47 nadleśnictw i 17 leśnych kompleksów promocyjnych, w tym Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka”.

Łącznie ochrona i monitoring obejmą ok. 100 stanowisk lęgowych bociana czarnego, czyli 7 proc. populacji krajowej tego gatunku. Kolejne prace na terenie radomskiej dyrekcji LP  zaplanowano w Nadleśnictwie Kozienice.

Inne działania w projekcie to aktywne poszukiwanie nowych gniazd i żerowisk, pomiary siedlisk, drzew lęgowych i biocenotycznych, aktualizacja oraz opracowanie projektów stref ochronnych, a także zabezpieczanie gniazd przez drapieżnikami, czyli  montaż opasek i stosowanie repelentów odstraszających kuny. Szeroko będą prowadzone również działania edukacyjne.