Barwna ozdoba lasów

Pobocza leśnych dróg i duktów to często jedyne miejsce, gdzie mogą żerować piękne motyle. Bez leśnych dróg te kolorowe owady nie miałyby, gdzie żyć!
28.07.2017 | Sławomir Kowalczyk, Nadleśnictwo Giżycko

Pobocza leśnych dróg i duktów to często jedyne miejsce, gdzie mogą żerować piękne motyle. Bez leśnych dróg te kolorowe owady nie miałyby, gdzie żyć!

Motyle wybierają rośliny rosnące wzdłuż leśnych dróg, ponieważ zabrakło dla nich miejsca na łąkach i polach. Niektóre gatunki uciekły do lasów z pól uprawnych, które dotychczas były ich naturalnym środowiskiem. Stamtąd wypędziło je nowoczesne rolnictwo, używanie nawozów czy też obornika.

Warto także przeczytać o puszczańskich łąkach.

Jednym z takich uciekinierów jest przestrojnik trawnik (Aphantopus hyperantus). Gatunek ten zniknął z intensywnie nawożonych obornikiem pól uprawnych i dogodne miejsce życia znalazł na poboczach leśnych dróg.

Natomiast w wyniku stosowania na polach środków chwastobójczych dla rusałki kratkowca (Araschnia levana) ciągnące wzdłuż leśnych dróg łany pokrzyw, stały się jednym z nielicznych miejsc, gdzie może odbyć gody. Dlaczego? Ponieważ samiczka rusałki kratkowca składa jaja wyłącznie na pokrzywach, które są rośliną żywicielską dla jej gąsienic. 

Również dla gąsienic jej kuzynki, rusałki ceik (Polygonia c-album L), leśne pokrzywy to idealne pożywienie. Samce dorosłej rusałki ceik patrolują zajęte przez siebie rewiry i przepędzają inne, nawet większe od siebie motyle. Tym samym, rosnące wzdłuż leśnych dróg pokrzywy przyczyniają się do zwiększania leśnej bioróżnorodności.

Dowiedz się o motylich rezerwatach i zaangażowaniu leśników w ich utrzymanie.

Jednym z motyli, które można spotkać w lesie jest dostojka malinowiec (Argynnis paphia), niewielki motyl z rodziny rusałkowatych. Samczyk tego gatunku podczas godów przelatuje pod samicą, wabi ją specjalną substancją wydzielaną z łusek umieszczonych na skrzydłach. Samiczka akceptując zaloty również wydziela substancję wabiącą. Zapachy te tak silnie oddziałują na samców, że bardzo często przywabiają po kilka osobników na raz.

Po udanych godach samica dostojki malinowca składa jaja, ale nie na liściach roślin, lecz na korze drzew. Późnym latem wykluwają się z nich małe gąsienice, których pierwszym, poważnym zadaniem jest znalezienie dogodne miejsce na zimowanie. Dopiero z nastaniem wiosny, gąsienice zaczynają żerować, żywiąc się liśćmi przydrożnych roślin. 

Motyli dziennych i owadów bezpośrednio związanych z lasami, drzewami i roślinami w nich rosnącymi jest znacznie więcej. Podczas leśnych spacerów warto zwracać na nie uwagę, podziwiać je oraz poznawać ich biologię. Warto też okazywać więcej wyrozumiałości dla gęsto rosnących przydrożnych pokrzyw i ostów, które są domem dla wielu rzadkich istot.